RP Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků škol

6. březen 2019
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
RP Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků škol

V rámci rozvojového programu “Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019” byla Zlínskému kraji přidělena dotace v celkové výši 124.399.342 Kč, z toho platy 91.470.106 Kč.

Dotace je určena na zvýšení nenárokových složek pedagogů, kteří jsou odměňováni formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a navýšení souvisejících zákonných odvodů a přídělu do FKSP.

Dotace bude přidělena jednotlivým právnickým osobám nad rámec normativního rozpisu rozpočtu podle § 161 školského zákona a do závazných ukazatelů bude rozepsána spolu s normativním rozpisem rozpočtu v úpravě k 23. 4. 2019.

Na účty jednotlivých právnických osob bude dotace poukázána jednorázově dne 13. 5. 2019.

Podrobné informace naleznete v přílohách.

 Obecní PO_UZ 33076.xlsx
 Krajské PO_UZ_33076.xlsx