Rozvíjení kreativity a podnikavosti u dětí. Projekt Prototýpci

12. květen 2021
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Jana Galová
Rozvíjení kreativity a podnikavosti u dětí. Projekt Prototýpci

Projekt Prototýpci rostou ve škole nabízí komplexní vzdělávací program rozvoje podnikavosti a kreativity pro děti od 3.–9. třídy. Řadu aktivit lze realizovat už s dětmi od 1. třídy nebo je využít v družině nebo v řadě kroužků.

Pracovní listy mají charakter výzev, které jsou pro děti lákavé a provedou je tématem nenásilně, zábavně a bez větší přípravy ze strany pedagoga.

Pomocí jednoduchých aktivit, které zvládne každý pedagog, můžeme rozvíjet dětí tyto kompetence k podnikavosti:

 • schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity,
 • najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou,
 • prohlubovat růstové myšlení (growth mindset),
 • schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují,
 • vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe,
 • chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují,
 • přicházet na neotřelá a kreativní řešení,
 • mít potěšení z tvoření,
 • zvládnout frustraci a překonávat překážky,
 • umět komunikovat a spolupracovat,
 • získávat, vybírat si a ověřovat informace,
 • umět klást správné otázky,
 • vyrovnávat se se změnami,
 • realizovat projekty na základě svého vlastního nápadu.

Na webu Prototypci.cz si můžete stáhnout ukázku metodiky i pracovních listů.

 

Zdroj: Prototypci, www.prototypci.cz