Rozpočtové provizorium a zálohy

27. leden 2022
Soukromé školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Rozpočtové provizorium a zálohy

Zákon o státním rozpočtu na rok 2022 nebyl dosud schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a proto hospodaří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 podle ukazatelů rozpočtového provizoria. V souladu s tímto ustanovením se ukazatele rozpočtového provizoria zpracovávají na jednotlivé měsíce roku.

Financování činnosti soukromých škol a školských zařízení je po dobu hospodaření podle ukazatelů rozpočtového provizoria také na měsíční bázi, a to s ohledem na ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 306/1999 Sb. Neuplatní se tak standardní postup podle § 6 odst. 1 zákona č. 306/1999 Sb., tj. poskytování záloh na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku.

Po dobu rozpočtového provizoria krajský úřad vyplatí na jednotlivé měsíce zálohy podle normativů pro soukromé školství (vč. podpůrných opatření) platných pro kalendářní rok 2021.

Lednové zálohy byly soukromým školám a školským zařízením poukázány se splatností 26. ledna 2022, únorové dne 24. února 2022, na březen poukázána záloha dne 25. března 2022.

Výše záloh podle jednotlivých škol je uvedena v příloze.

 

 

Soubory ke stažení