Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji

8. leden 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Zlínský kraj pořádá 23. ledna ve Zlíně diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu.

Diskuzní fórum se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji jako součást přípravy školské inkluzivní koncepce pro území Zlínského kraje.

Program akce

8:00 – Prezence

8:30 – Zahájení

8:45 – Představení záměru tvorby ŠIKK a spolupráce s MAP

9:00 – Představení výstupů šetření NÚV: Zpráva z mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ ve Zlínském kraji

9:30 – Diskuzní blok I.

  • Problematika zdravotního postižení a znevýhodnění

9:30 – Prezentační část I.

  • Zdravotní postižení fyzické
  • Zdravotní postižení ostatní (mentální, PAS, vady řeči, souběžné postižení více vadami, specifické vývojové poruchy učení nebo chování atp.)

9:45 – Panelová diskuze I.
10:30 – Přestávka

10:50 – Diskuzní blok II.

  • Problematika sociálního znevýhodnění a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu

10:50 – Prezentační část II.

  • Sociální znevýhodnění
  • Předčasné odchody ze vzdělávacího procesu

11:05 – Panelová diskuze II.
11:50 – Oběd

12:30 – Diskuzní blok III.

  • Práce s nadanými a talentovanými dětmi

12:30 – Prezentační část III.

  • Identifikace / nominace nadaných a přehled možností práce s nimi

12:45 – Panelová diskuze III.
13:30 – Diskuze a shrnutí
14:30 – Ukončení

Diskuzní fórum se uskuteční v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně dne 23. 01. 2019 od 8:30 hodin. Účast na akci je bezplatná. Bližší informace včetně odkazu na registraci, která bude otevřena do 17. 01. 2019, naleznete v přiloženém programu.

Moderátor: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. (EDUin)