Role zástupců ředitelů a ředitelek je zásadní pro chod školy

1. listopad 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Role zástupců ředitelů a ředitelek je zásadní pro chod školy

Přes čtyřicet zástupců/zástupkyň ředitelů a ředitelek ze středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji se sešlo 20.-21. října na Rusavě na dvoudenním vzdělávacím semináři, který zorganizoval Zlínský kraj prostřednictvím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje.

„Role zástupců ředitelů a ředitelek je velmi zásadní pro chod školy, vztahy uvnitř pedagogického týmu i klima v celé organizaci. Nově zavádíme pravidelná setkávání a sdílení zkušeností v projektu KAP Zlínský kraj i připravované Sborovně projektu IKAP II. Program vzdělávání je byl pestrý, účastníci získali odborné informace z oblasti kariérového poradenství, předčasných odchodů ze vzdělávání, praktické inspirace pro statutární zástupce v příspěvkových organizacích a další užitečné tipy pro práci se svými kolegy,“ sdělila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Obsahem setkání byly aktuality ze školství, projektu IKAP II, informace o předčasných odchodech ze vzdělávání, postavení statutárního zástupce v příspěvkové organizaci. V odpolední části se zástupci společně s lektorem Davidem Čápem věnovali tématu profesionální komunikace uvnitř školního týmu. Druhý den následovalo vystoupení Marka Pavlíka týkající se týmových rolí, hledání potenciálu vedoucích pracovníků i celého pedagogického kolektivu.

Zástupci ředitelů se budou setkávat také v rámci projektu IKAP II, konkrétně aktivity Sborovna, kde pro ně nově vznikne sekce, kterou povede Ing. Hana Kubišová, Ph.D. ze Střední školy – Centra odborné přípravy technické Uherský Brod, e-mail: hana.kubisova@copt.cz.