Role asistentek a asistentů pedagoga při distančním vzdělávání a návratu do škol

23. září 2020
Management
Autor/ka článku: Jana Cenková
Role asistentek a asistentů pedagoga při distančním vzdělávání a návratu do škol

Dovolujeme si oslovit ředitelky a ředitele škol s prosbou k účasti na výzkumném šetření, které realizuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.

Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Cílovou skupinou dotazníku jsou tedy výhradně asistenti pedagoga a školní asistenti. Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů pedagoga a školních asistentů v českém vzdělávacím systému.

Dotazník je možné vyplnit v tomto odkazu do 30. 9. 2020. Budeme Vám velmi vděční, pokud se Vaše škola do šetření zapojí. V takovém případě prosím o předání informace asistentům, kteří na Vaší škole působí.

První výsledky výzkumu představíme na online konferenci S asistenty k lepší škole 20. 10. 2020, na kterou Vás tímto také srdečně zveme. Kompletní výstupy šetření budou zveřejněny v listopadu 2020 na www.clovekvtisni.cz/varianty.

Za program Varianty Vám předem mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji hodně sil v tomto náročném období.

 

Tomáš Habart
ředitel programu Varianty