Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015-2020
​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, který stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání.  


Jaké jsou hlavní cíle regionálního vzdělávání?

 • Zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání,
 • zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, 
 • podpora středního odborného školství, 
 • přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce,
 • kariérní systém a standard profese učitele.

Vývoj vzdělávání a hlavní trendy v oblasti ekonomiky a vzdělávání v České republice

 • Společenské, ekonomické a environmentální změny ve světě posílily význam kvalitního vzdělání jak z pohledu úspěšnosti na trhu práce, tak z hlediska společenské soudržnosti a udržitelného rozvoje, ale také z hlediska působení na pozitivní sebehodnocení.
 • V zemích OECD je více než polovina růstu HDP spojena s růstem příjmu osob s vysokoškolským vzděláním. Úspěch na trhu práce je stále více spojen s celoživotním vzděláváním, které je zejména ve vyšších věkových skupinách stále nedostatečné.
 • Pokračuje trend růstu vzdělanosti, a to ve všech sledovaných věkových skupinách. 
 • Ekonomický vývoj v České republice byl v uplynulých 4 letech (od posledního Dlouhodo-bého záměru ČR) stále ovlivněn ekonomickou krizí.
 • Podle zpráv vydaných Českým statistickým úřadem ekonomika za tři čtvrtletí roku 2014 překonala období recese a objevují se známky obratu k lepšímu. K růstu ekonomiky ve 3. čtvrtletí nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl, služby, stavební výroba a zemědělství. Na růstu ekonomiky se také podílela domácí poptávka. 
 • Nezaměstnanost je stabilizovaná na únosných hodnotách. ČR patří mezi země, kde je sledovaný ukazatel pod úrovní EU. Podíl absolventů a mladistvých na celkové nezaměstnanosti nabývá také poměrně nízkých hodnot. 

​Celý dokument najdete na webu MŠMT: 


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková