Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výběr základní školy ovlivní děti na celý život
​Základní škola má pro náš další život docela velký vliv, že jejímu výběru pro budoucího prvňáka bychom měli věnovat mimořádnou pozornost.
 
Kvalita jednotlivých škol se velmi liší a je utvářena konkrétními pedagogy a především ředitelem, který škole dává směr, vizi a sestavuje si svůj tým. Zpráva shrnuje soubor hledisek, která se k výběru kvalitní základní školy váží.
 
Rodiče by se nejprve měli shodnout na požadavcích na ideální školu. Poté je nutné zjistit co nejvíc informací ze stránek školy a navštívit několikrát vybranou školu k rozhovorům s pedagogy i k nahlédnutí do reálné výuky. Zároveň je důležité hledat spíše školu, která má potenciál rozvoje, než tu, která odpovídá ideálním představám, protože je velmi pravděpodobné, že takovou nenajdeme.
 

Co vše stojí za to uvážit při rozhodování o škole pro prvňáka?

Poloha školy a její okolí
Dítě by mělo mít možnost pohybovat se v okolí školy bezpečně, stejně tak je výhodnější škola blízko bydliště, kde dítě nepřichází o společnost kamarádů kvůli dojíždění.
 
Vybavenost školy
Vhodné podmínky pro výuku dětí by měly zahrnovat světlé a vzdušné prostory, sledujte vyzdobenost školy včetně toho, jak moc mohou do vzhledu zasahovat děti a kolik zde mají vlastních prostor přizpůsobených jejich přáním. Množství technologií či didaktických pomůcek ve škole nehraje až tak zásadní roli, důležitější je způsob jejich využití. Nedostatek může škola kompenzovat i větší otevřeností – exkurzemi, spoluprací s okolím nebo zvaním odborníků.
 
Pedagogický sbor
Důležitá je kvalita pedagogů i jejich další rozvoj od chvíle, kdy začali učit, a velkou zásluhu na tom má ředitel, se kterým stojí za to probrat jeho plány na další rozvoj učitelů, v dobré škole je rozvoj učitelů plánován a i ředitel se dovzdělává. Zjistěte složení pedagogického sboru, zda mají pro výuku rodilého mluvčího a zajímejte se i o doplňkové kvalifikace a školení, která učitelé mají. Ověřte, zda škola zaměstnává asistenty či jak obecně pracuje s inkluzí.
 
Aktivita školy
Všímejte si vystavených úspěchů školy, množství projektů a certifikátů, propojení s místní komunitou i firmami, a také otevřenosti školy ve chvíli, kdy přijdete s návrhem na novou aktivitu. Seznamte se s nabídkou doplňkových aktivit školy, kroužků, výchovným plánem školní družiny a možnostmi individualizace.
 
Komunikace školy
Škola by měla mít funkční webové stránky s dostatkem informací pro rodiče, umožňovat bezproblémový vstup do budovy i možnost sehnat ředitele i pedagogy, když potřebujeme osobní konzultaci. Je vhodné, pokud škola umožní i nahlédnutí do výuky. Z náznaků zjistěte, zda škola vnímá sebe samu jako partnera vůči rodičům.
 
Spoustu informací o škole získáte i při zápisu, sledujte zapojení pedagogů i žáků, přístup k vašemu dítěti, organizaci celé akce, vstřícnost komunikace a nebojte se ptát. Doma pak důkladně rozeberte celý zápis i s dítětem a doplňte obrázek o to, čeho si všimlo ono samo.
 
Zdroj: EDuin, www.eduin.cz

 

Autor: Kateřina Hořavová
Vložil/a: Jana Vodáková