Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Organizační varianty
Organizační varianty a alternativní struktury základních škol.
Žáci, jejichž rodiče o to požádají a kteří úspěšně složí přijímací zkoušku, mohou plnit povinnou školní docházku zčásti na gymnáziu, a to na osmiletém, kam může žák přejít po úspěšném ukončení 5. ročníku, nebo na šestiletém, kam může žák přejít po úspěšném ukončení 7. ročníku.
 
Za organizační variantu základní školy lze považovat školy, které vycházejí vstříc struktuře osídlení a nemají všechny ročníky nebo mají jen jeden, zpravidla první stupeň.
 
Dále mají školy možnost profilovat se v rámci ŠVP a navázat tak na fakt, že dobíhající vzdělávací program Základní škola jim poskytoval možnost zavádět třídy s rozšířeným vyučováním některých předmětů.
 
V režimu pokusného ověřování schvalovalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) alternativní vzdělávací programy. V návaznosti na evropský projekt Škola podporující zdraví byl v roce 1994 vytvořen program Zdravá škola (jde o metody a organizaci výuky, nikoliv o samostatný vzdělávací program); v roce 2005 podle něj pracovalo 90 základních škol. V r. 1996 schválilo MŠMT ověřování programu Waldorfská škola, realizuje se na 7 vybraných základních školách. V r. 1998 schválilo ověřování programu Montessori, realizuje se ve třech školách na 1. stupni ZŠ a v jedné na 2. stupni ZŠ. V dalších školách se uplatňují prvky waldorfské pedagogiky. Ojedinělé školy uplatňují prvky jenského plánu, daltonského plánu a montessoriovské pedagogiky.
 
V současné době již nejsou alternativní vzdělávací programy v režimu pokusného ověřovaní. Školy mohou uplatňovat ve vzdělávání principy waldorfské pedagogiky, pedagogiky Montessori, Jenského plánu, Daltonského plánu aj. v rámci stávajících právních předpisů a schválených vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a v 1. a 6. ročníku v rámci školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).
 
Povinnou školní docházku je možné plnit formou individuálního (domácího) vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. Od školního roku 2007/08 se pilotně ověřuje individuální vzdělávání žáků druhého stupně základní školy (ISCED 2).
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová