Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ministerstvo vydalo doporučení k zápisům do základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.

Pro organizaci zápisů MŠMT doporučuje nepřekročit dobu 20 minut pro komunikaci pedagoga s budoucími žáky v rámci motivační části. Tato doba totiž odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte k soustředění. V případě, že škola připraví ale i jiné aktivity spojené s pozorováním dovedností dítěte na různých místech školy a s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba až 60 minut.

„Bylo potřebné sjednotit časový rámec zápisů tak, aby se na některých školách neodehrával pouze formálně bez přítomnosti dítěte a na jiných zas nepřipomínal náročné dvouhodinové přijímací řízení,“ řekl k nově vzniklému doporučení ministr školství Marcel Chládek.

U zápisu k povinné školní docházce je vhodné vycházet z očekávaných výstupů Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání (RVP PV), z jejich Konkretizovaných očekávaných výstupů (KOV), které jsou od roku 2012 přílohou RVP PV a pro rodiče je velice významnou metodickou příručkou Desatero pro rodiče předškolního věku.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost přihlásit dítě k zápisu v termínu od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud není dítě po dovršení šestého roku dostatečně zralé, může mu ředitel nástup do základní školy na základě posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa o jeden rok odložit. Nejpozději musí ale dítě nastoupit povinnou školní docházku v osmi letech.

Všechny dokumenty naleznete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


 

Zdroj: www.msmt.cz

Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková