Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Legislativa
​Poskytování základního vzdělávání upravuje školský zákon schválený v září 2004 s platností od 1. 1. 2005.
Organizaci základního vzdělávání, počty žáků ve školách a třídách, podmínky pro poskytování učebnic a školních potřeb, organizaci kursu pro získání základního vzdělání, pravidla pro hodnocení žáků, zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí a opravné zkoušky upravuje vyhláška ministerstva školství o základním vzdělávání.

Další vyhláška ministerstva školství upravuje základní umělecké vzdělávání.

Vyhláškou ministerstva školství je upravena také organizace školního roku.

Další závazná nebo doporučovaná opatření vyhlašovaná ministerstvem jsou publikována ve Věstníku MŠMT. Pravidelně pro každý školní rok je vydáván Soubor pedagogicko-organizačních informací, jímž jsou školy informovány o časové organizaci školního roku, schválených vzdělávacích programech a jiných platných učebních dokumentech, o soutěžích vyhlašovaných ministerstvem, popř. o dalších organizačních a metodických pokynech v oblasti vzdělávání.
 
Podrobné informace z oblasti legislativy, řízení školství, najdete v podsekci Přehled školských předpisu (Management). 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová