Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Je vaše dítě připraveno na vstup do školy?

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín vytvořila metodické materiály k rozvoji dětí tak, aby byl jejich vstup do první třídy co nejúspěšnější.

 

HRUBÁ MOTORIKA

 • udržování rovnováhy a stability (krátký stoj na jedné a pak na druhé noze, chůze po čáře, po laně, běhání např. s míčem, v překážkové dráze, skákání po jedné noze, snožmo, přes švihadlo, chytání a házení - začínáme s velkým míčem, postupně zmenšujeme velikost)
 • posilování koordinace rukou a očí (badminton, soft tenis, jízda na kole)
 • stavebnice, mozaiky, puzzle (vhodné je pracovat raději vždy podle předlohy)
 • stříhání (správné držení nůžek, zpočátku stříháme větší jednodušší tvary, postupně přecházíme k menším a složitějším), modelování, skládání a vytrhávání papíru
 • navlékání dřevěných korálků, zamykání a odemykání zámku, šroubování
 • pomoc při vaření (drobení, solení, vykrajování)
 • sebeobsluha (zapnutí a rozepnutí zipu, malých knoflíků, zavazování tkaniček, správné používání příboru)
 • správný úchop psací potřeby – špetkový (tužka je držena mezi palcem a ukazováčkem, prostředníček tužku zespodu podepírá, zbývající dva prsty prsteníček a malíček jsou pokrčeny)
 • grafomotorické cviky (malování šneků, kroužků, smyček, vlnovek,  nejprve je vhodné pracovat s větším formátem papíru, jako je např. balící, aby došlo k uvolněné celé paže)
 • obtahování nebo dokreslování tvarů, obrázků
 • omalovánky (zpočátku volit jednodušší náměty, postupně přecházet ke složitějším, zaměřeným na detaily)
VIZUOMOTORIKA
 • bludiště, puzzle, spojování bodů a vytváření obrazců
 • dokreslování druhé poloviny obrázku
 • překreslování vzorů do čtvercové sítě
 • řazení prvků zleva doprava

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

 • vyhledávání dvojic stejných obrázků (pexeso, dětské karty např. Černý Petr, kvarteto, domino)
 • popletené obrázky, vyhledávání rozdílů u dvou zdánlivě stejných obrázků
 • označení obrázku, který se liší od ostatních např. v řadě
 • postřehnutí změn ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • rozpoznávání hlásek na počátku, později na konci slova („slovní fotbal“), dále pak lze hrát hru „Na mimozemšťany“, kdy děti jsou „mimozemšťané“ a dorozumívají se mezi sebou tak, že slova slabikují, případně i hláskují (Po-dej-mi-ru-ku! P-o-d- e- j-m -i-r-u-k-u!). Jestliže oslovený hráč rozumí, musí pokyn vykonat
 • vytváření slov na zvolené písmeno, těžší varianta – konkretizace slov např. na skupinu zvířat, květin, oblečení
 • sluchové rozlišování slabik a slov (la – la, la – le, mo – mo, mo – me, pes – pes, pes – pec, víla – vila, mele – tele), dítě říká, zda slyší slabiky či slova stejně nebo nestejně 
 • posilování sluchové paměti – rozvíjení vět přidáním slova („Na prázdniny sebou si vezmu“

– „Na prázdniny sebou si vezmu kufr“ – „Na prázdniny sebou si vezmu kufr a baterku“ – „Na prázdniny sebou si vezmu kufr, baterku a spacák“

 • správná výslovnost jednotlivých hlásek (sykavky, rotacismy, měkčení)
 • rozvíjení artikulační obratnosti – vyslovování složitějších slov (paroplavba, helikoptéra, pirueta, podplukovník, lichokopytník, lokomotiva)
 • rozšiřování slovní zásoby a samostatného vyjadřování – předčítání a vyprávění pohádek rodičem, dítě povídá, co si zapamatovalo, dokončení příběhu dítětem, vyprávění osobních zážitků z mateřské školy, z procházky, z výletu
PROSTOROVÁ A PRAVOLEVÁ ORIENTACE
 • ukazování, kde je nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed, uvnitř, venku, daleko, blízko
 • umístění určitého předmětu – na, pod, před, za stůl, napravo, nalevo od stolu
 • orientace na sobě – ukaž pravou ruku, levou ruku, pravé rameno, levé koleno
 • dokreslení na obrázku děvčete (chlapce) pravého oka, levého ucha, pravého culíku
 • rozlišování pojmů s názornými pomůckami (málo – mnoho, více – méně, delší – kratší)
 • porovnávání skupin, kde je předmětů více, méně, přiřazování číslic 1 – 6 k stejnému počtu předmětů, doplňování předmětů podle určené číslice, určování celkového počtu, vhodná je hra „Člověče, nezlob se“
 • určování základních geometrických tvarů – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník
 • zapamatování si 6 předmětů – po zakrytí dítě vyjmenuje předměty, které chybí nebo které byly vyměněny („Kimova hra“)
 • označování předmětů dle předlohy v pracovním listě (např. ve skupině ovoce všechny jablíčka podtrhni, a všechny hrušky dej do kroužku), dítě pracuje s tužkou postupně zleva doprava po řádcích
 • postupné rozvíjení pracovních návyků a koncentrace pozornosti, denně po chvilkách je vhodné provádění řízené činnosti připomínající školní povinnosti, postupné zvyšování samostatnosti a vedení k dokončování úkolů
 • sebeobsluha a hygiena (oblékání a obutí, samostatné používání toalety, umývání rukou po použití WC, používání kapesníku)
 • zvládání drobných úklidových prací (srovnání hraček, udržování pořádku ve svých věcech)
 • Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče – dítě), stačí denně 15–30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějším, které dále střídáme s méně náročnými – důvodem je předcházení únavě a nesoustředěnosti dítěte.
 
Zdroj: Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, www.ppporzl.cz
 
Autor: Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Vložil/a: Jana Vodáková