Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
ZUŠ Uherské Hradiště spustila příjem přihlášek k talentovým zkouškám

27. květnem startují na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti talentovky pro školní rok 2019/2020. Při této příležitosti představila ZUŠka v pátek 3. května 2019 nový videoklip, který pod heslem „Společně s námi můžete v ZUŠce tančit a zpívat, kreslit a hrát!" dává letmo nahlédnout do bohaté šíře oborů a aktivit školy a zároveň zve děti a rodiče k talentovým zkouškám. Klip můžete zhlédnout na webu či Facebooku školy.

Základní umělecká škola Uherské Hradiště již od 40. let minulého století nabízí dětem

a mladým lidem možnost seznámit se s ušlechtilým světem uměním.

V současné době poskytuje škola žákům umělecké vzdělání ve čtyřech oborech.

Hudební obor má předměty: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, kytaru, bicí nástroje, akordeon, cimbál a sólový a sborový zpěv.

Výtvarný obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají

do základů výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým

a bezprostředním způsobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné

a prostorové. Vyučuje se kresba, malba, grafika, modelování, fotografie a multimédia.

Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybu a tance rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní, zprostředkovává mu tanec jako jedinečný zážitek. V rámci studia se žáci seznamují 

s různými tanečními technikami od průpravy až po klasický, současný či lidový tanec.

Literárně-dramatický obor rozvíjí osobnost a osobitost žáků na základě principů tvořivosti

a tvůrčí svobody, učí je mluvit, přednášet, rozumět literatuře a základům divadelního umění.

Do přípravného studia jsou přijímány děti 5–6 leté. Děti, které dovršily 7 let věku, jsou zařazeny do základního studia.

Talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v těchto termínech:

 

Uherské Hradiště

Hudební obor (HO): 29. a 30. 5., 13:00–18:00, dodatečné zkoušky 6. 6., 13:00 

Výtvarný obor (VO): 27.–31. 5., dodatečné zkoušky 7. 6., 14:00

Literárně dramatický obor (LDO): 3.–4. 6., 14:00–17:00, dodatečné zkoušky 26.–27. 6., 14:00–17:00

Taneční obor (TO): 5.–6. 6., 14:00–17:00, dodatečné zkoušky 17. 6., 15:00–17:00


Talentové zkoušky na pobočkách ZUŠ v obcích:

Boršice: 27. 5., 13:00–17:00

Buchlovice: taneční obor – 27. 5., 15:00–17.00, hudební obor – 31. 5., 15:00–17.00

Kunovice: 27.–30. 5., 13:00–17:00

Tupesy: 28. 5., 13:00–17:00

Velehrad: 29. 5., 17:00

Staré Město: 30. 5., 13:00–17:00

Polešovice: 30. 5., 13:30–17:00

Osvětimany: 31. 5., 13:00–17:00


Požadavky k přijímacím zkouškám:

Hudební obor: Přijímáme žáky od 5 let. K talentové zkoušce stačí, když si děti vyberou dvě písně, které zazpívají, jiná speciální příprava k dalším částem zkoušky není nutná. Pokud dítě navštěvuje nějaký kroužek hry na nástroj, může to, co umí, předvést, k samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Taneční obor: Přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z rytmického nadání, zpěvu a tanečních předpokladů. Na talentové zkoušky si přineste cvičební úbor.

Výtvarný obor: Přijímáme žáky od 5 let. Na talentových zkouškách budou děti samostatně tvořit kresbu dle zadání, přiměřeně svému věku (postavy, zvířata, prostředí…).

Literárně dramatický obor: Přijímáme žáky od 5 do 18 let. Na přijímací zkoušky si připravte báseň nebo prozaický text. Co dalšího vás čeká? Setkání s učiteli i žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace.

Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.

Podrobnější informace najdete na webu www.zusuh.cz v rubrice Přijímací zkouškyAutor: Marika Blažková
Vložil/a: Jana Cenková