Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní umělecké školy

Základní umělecké školy poskytují základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravují pro vzdělávání ve středních školách, konzervatořích, popř. vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Neposkytují však toto vzdělání celé populaci - jde o vzdělávání zájmové, určené převážně pro žáky základních, popř. středních škol (přípravné, základní dvoustupňové a rozšířené), ale mohou organizovat i studium pro dospělé. Základní umělecké školy mohou zřizovat obor hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Pojetí a cíle základního uměleckého vzdělávání podle pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.

Škola organizuje studium přípravné, základní I. a II. stupně, rozšířené (tj. základní s rozšířeným počtem hodin) a studium pro dospělé.
 
Přípravné studium má nejvýše 2 ročníky, je určeno pro žáky od 5 let věku. Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů a zájmu žáků o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Vzdělávání na I. stupni základního studia  je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Vzdělávání na II. stupni základního studia klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a přípravu ke studiu na vysokých školách s uměleckým či pedagogickým zaměřením. Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání. Poskytuje žákům možnost hlubšího a obsahově náročnějšího studia. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, umožňuje další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání. 
 

 Cíle základního uměleckého vzdělávání

  • utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a
  • motivovat je k celoživotnímu učení,
  • poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti
  • po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením,
  • vytvořit příznivé sociální, emocionální a pracovní klima, které aktivizuje motivaci a napomáhá účinné spolupráci.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková