Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vyšší odborné školy a konzervatoře

​Vyšší odborné školy a konzervatoře připravují studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností. Poskytují absolventům středních škol, kteří své vzdělání ukončili maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem.

Způsobem ukončování studia (absolutoriem) a také delším (zpravidla 6 až 8 let) studiem se k vyšším odborným školám řadí konzervatoře. Žáci konzervatoří získávají vyšší odborné vzdělání zaměřené na odbornou uměleckou průpravu.

Při tvorbě a zpracování kapitol v této rubrice jsme rozhodující měrou vycházeli z oficiálního textu o českém systému školství, zveřejněného v informační databázi Evropské unie o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase. Jeho autorem je národní oddělení Eurydice - Ústav pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz).

Dále jsem vycházeli ze školského zákona a zákona o vysokých školách (ve znění pozdějších předpisů). Dílčím zdrojem informací nám byly rovněž internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (http://www.msmt.cz) a rámcové vzdělávací programy (http://www.vuppraha.cz/).