Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Konzervatoře

​Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých nebo uměleckých a uměleckopedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění.

Požadavky na přijetí

O přijetí uchazeče ke vzdělávání v konzervatoři rozhoduje ředitel této školy. Ke vzdělávání v šestiletém programu konzervatoře lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Ke vzdělávání v osmiletém programu konzervatoře lze přijmout uchazeče, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Uchazeči musí při přijímacím řízení splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
 
Přijímací řízení začíná podáním přihlášky ke studiu a končí rozhodnutím o přijetí/nepřijetí uchazeče a uskutečňuje se formou talentové zkoušky.
 

Studium

Šestileté vzdělávací programy konzervatoří navštěvují žáci v typickém věku 15–20 let, osmileté vzdělávací programy konzervatoře žáci v typickém věku 11–18 let. Nicméně skoro třetina všech žáků je starší dvaceti let a více než třetina nově přijatých žáků šestiletých programů jsou dospělí. První čtyři roky osmiletého vzdělávacího programu odpovídají nižšímu sekundárnímu vzdělávání – druhému stupni základní školy.
 
Vzdělávání v konzervatoři má umělecký charakter. Lze ho získat studiem v následujících oborech (u každého z oborů si žáci zpravidla volí ještě zaměření):
  • tanec
  • hudba
  • zpěv
  • hudebně dramatické umění
  • ladění klavírů
Studium v oborech hudba, zpěv a hudebně dramatické umění je šestileté, studium v oboru tanec je osmileté. Studium oboru ladění klavírů je určeno především zrakově postiženým žákům, trvá 5 let a ukončuje se pouze maturitní zkouškou.
 
Vzdělávání v konzervatořích zahrnuje složku všeobecně vzdělávací, odbornou a pedagogickou.
Šestileté obory: Většina všeobecného vzdělávání se realizuje v prvních čtyřech ročnících (které odpovídají střední škole), kde tvoří zhruba třetinu kurikula, zahrnuje však pouze český jazyk, cizí jazyky, dějiny, občanskou výchovu a IKT (informačně-komunikační technologie). Další dva roky studia jsou věnovány především odborné a pedagogické přípravě.
 
Osmiletý obor Tanec: V prvních čtyřech ročnících (odpovídajících druhému stupni základní školy) se vyučují všechny vzdělávací oblasti, všeobecné vzdělávání tvoří přes polovinu kurikula. Celkový počet hodin i počet hodin týdně tak výrazně převyšuje počet hodin na druhém stupni základní školy. V dalších čtyřech ročnících všeobecné vzdělávání tvoří asi čtvrtinu kurikula, vyučuje se pouze český jazyk, cizí jazyky, občanská výchova a IKT (informačně-komunikační technologie). Je posílena odborná složka a v posledních třech ročnících se vyučují pedagogické předměty. Celkový počet hodin i počet hodin týdně dosti převyšuje počet hodin ve čtyřletých oborech středních škol (obvykle 128 celkem, max. 35 týdně).
 

Ukončení vzdělání v konzervatoři

Vzdělávání tohoto stupně se zpravidla ukončuje absolutoriem, žák tímto získá vyšší odborné vzdělání v konzervatoři (ISCED 5B). Toto vzdělání umožňuje přístup pouze na umělecké obory vysokých škol. Pro přijetí do ostatních oborů vysokých škol nebo na vyšší odbornou školu musí žák složit ještě maturitní zkoušku. Absolutorium v konzervatoři je třeba vykonat nejpozději do 5 let od ukončení posledního ročníku vzdělávání. 
 
Účelem absolutoria je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání, stanovených učebními dokumenty. Absolutorium v konzervatoři je komplexní odbornou zkouškou, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby, absolventského výkonu a zkoušky z umělecko-pedagogické přípravy.

 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková