Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT předkládá odborné veřejnosti studii Ing. Michala Karpíška a kolektivu o aktuálním tématu v oblasti vyššího odborného vzdělávání "Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání".

 

Sektor vyššího odborného vzdělávání se dlouhodobě potýká s nevyjasněným postavením v rámci vzdělávací soustavy a absencí ucelených koncepčnich představ o možném dalším rozvoji. Problematika vyššího odborného vzdělávání dosud byla řešena pouze rámcově. Projekt „Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“ je po delší době prvním pokusem prozkoumat situaci a výhledy v této oblasti vzdělávání komplexněji a s podrobnějším pohledem na jeho výsledky, problémy a příležitosti sektoru i různych skupin škol. 

 

Obsah dokumentu

1. ÚVODNÍ SHRNUTÍ
2. ZADÁNÍ A METODIKA PROJEKTU

2.1. Zadání a cíle projektu
3. VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO KONTEXT
3.1. Charakteristika a historie vyššího odborného vzdělávání
3.2. Stav a trendy v českém terciárním vzdělávání
3.3. Demografie a vliv na vývoj terciárního vzdělávání
3.4. Potenciální nové cílové skupiny pro vyšší odborné školy
4. KONCEPCE A EVROPSKÝ VÝVOJ
4.1. Domácí koncepční a strategické dokumenty
4.2. Vyšší odborné vzdělávání a vazba na regiony
4.3. Vyšší odborné vzdělávání a vazba na zaměstnavatele
4.4. Zahraniční trendy a dokumenty
4.5. Kvalifikační rámce
4.6. Zhodnocení koncepčních a strategických dokumentů pro systémové řešení vyššího odborného vzdělávání
5. STUDENTI, ABSOLVENTI A MOŽNOSTI JEJICH UPLATNĚNÍ
5.1. Studenti VOŠ, jejich sociální zázemí, charakteristiky, postoje
5.2. Hodnocení dosaženého vzdělání a jeho uplatnění v praxi
5.3. Absolventi VOŠ a trh práce
5.4. Vývoj pracovního trhu a poptávky po kvalifikovaných pracovnících
6. VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JEJICH SÍŤ, ŘÍZENÍ A CHARAKTERISTIKY
6.1. Stav a trendy ve velikosti sektoru vyššího odborného vzdělávání
6.2. Síť vyšších odborných škol
6.3. Obsah, organizace a podmínky studia
6.4. Zabezpečení studia
6.5. Spolupráce s jinými školami a podniky
6.6. Akreditace vyššího odborného vzdělávání
6.7. Názory škol na problémy a další vývoj vyššího odborného vzdělávání
7. SWOT ANALÝZA
7.1. Shrnutí SWOT analýzy
7.2. Silné stránky
7.3. Slabé stránky
7.4. Příležitosti
7.5. Rizika a ohrožení
8. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
8.1. Cíle a charakteristiky vzdělávání
8.2. Institucionální rovina řešení
8.3. Principy akreditace
8.4. Dopady navrženého řešení a doporučení
AUTOŘI STUDIE A ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU
LITERATURA A ZDROJE
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
PŘÍLOHY
 
Zdroj: www.msmt.cz  

Přiložené soubory

 

Analyza.pdfAnalyza.pdf 

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková