Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné školy (VOŠ) byly experimentálně zavedeny ve školním roce 1992/93. Novelou školského zákona z června 1995 byly zavedeny jako nová součást vzdělávacího systému. Většina těchto institucí vznikla a dosud působí při středních odborných školách. Po počátečním váhání jsou nyní považovány za součást terciárního vzdělávání.

 

Současný vývoj vede ke sbližování terciárního vzdělávání na vyšších odborných školách a školách vysokých (akreditací vzdělávacích resp. studijních programů, systémem kreditů, systémem hodnocení studentů apod.). Novela zákona o vysokých školách z roku 2004 usnadnila přechod z vyšších odborných škol na školy vysoké.
 
Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje dosažené znalosti a dovednosti studenta, získané ve středním vzdělávání, a připravuje jej pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností. Vyšší odborné vzdělávání je chápáno jako profesní ve srovnání s vysokoškolským, které je spíše akademické. VOŠ poskytují vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje studium všeobecné, specifické odborné a náročnou praktickou přípravu. Program studia na VOŠ trvá nejméně dva, nejvýše však tři roky. Je-li součástí praktická příprava ve formě odborné praxe delší než tři měsíce, pak může být studium prodlouženo na tři a půl roku.
 
Vyšší odborné vzdělávání se organizuje formou denního, dálkového, distančního nebo kombinovaného vzdělávání. Délka vzdělávání v denní formě vzdělávání je podle zákona 3 roky včetně odborné praxe. Délka dálkového, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě. Vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.
 
Vyšší odborné vzdělání (v oborech vzdělání stanovených vyhláškou ministerstva) získá student úspěšným absolvováním příslušného akreditovaného vzdělávacího programu pro vyšší odborné vzdělávání (více viz vyhláška Ministerstva http://www.atre.cz/zakony/frame.htm). Vzdělávání ve vyšší odborné škole se uskutečňuje podle vzdělávacího programu, který podléhá akreditaci ministerstva.

 
 
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková