Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Studijní obory, specializace

​Studijní programy vysokých škol pokrývají téměř všechny vědní a umělecké oblasti a zpravidla se dále člení na studijní obory zařazované v závislosti na obsahu do kmenových oborů, např. na

 

 • humanitní vědy,
 • společenské vědy,
 • přírodní vědy,
 • lékařské vědy,
 • pedagogické vědy a učitelství,
 • matematické vědy,
 • informatiku,
 • technické vědy,
 • ekonomické vědy,
 • zemědělské vědy,
 • vojenské a policejní vědy,
 • umění a architekturu,
 • tělesnou výchovu a sport.
Tvorba, inovace, zahájení i ukončení studijních programů, stejně jako kombinace studijních oborů, které tvoří jejich obsahovou náplň (kupř. u studia víceoborového, mezioborového apod.), jsou v pravomoci jednotlivých vysokých škol. Vyučovat podle nich je ovšem možné pouze na základě akreditace, tj. po získání jakési ''státní licence'' k provozování určitého studijního programu, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, platnost akreditace  lze opakovaně prodloužit.
 
Studium jednoho nebo dvou cizích jazyků je součástí všech studijních programů. Pokud jsou pro to vhodné podmínky (např. hostování zahraničního učitele), uskutečňuje se výuka některých studijních předmětů v cizím jazyku. To platí především pro doktorské studijní programy. Sředisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání Centra pro studium vysokého školství na svých internetových stránkách vytvořilo databázi studijních programů českých vysokých škol, která umožňuje vyhledání studijních programů v anglickém jazyce
(http://www.naric.cz/HigherDB/index.php?Sezn=S1).
 
Většina studijních programů umožňuje studentům, aby si v závěrečných dvou až třech letech studia zvolili určitou studijní specializaci. Jejím smyslem je optimálně přiblížit obsah studia individuálním zájmům studentů a potřebám jejich budoucího praktického uplatnění. Tato část studia obsahuje kromě speciálních přednášek a cvičení většinou i delší nebo kratší praxi. V jejím průběhu si student také zpravidla volí téma diplomové práce.
 
Přistoupení k Úmluvě o mezinárodním uznávání vysokoškolských kvalifikací obohacuje požadavek slučitelnosti studijních programů o evropskou dimenzi. Požadovaná srovnatelnost se zahraničními standardy je předpokladem schopnosti vysokoškolských studentů pohybovat se na zahraničních universitách a v neposlední řadě i konkurenceschopnosti absolventů na evropském trhu pracovních sil.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase. Redakčně upraveno.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková