Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pracovní příležitosti, profesní uplatnění absolventů
​Co se týče vztahu mezi vzděláním a zaměstnáním, absolventi vysokých škol mají mezi absolventy jednotlivých stupňů vzdělávání výrazně nejnižší nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti se drží dlouhodobě kolem 2 %, což je pod průměrem EU (5 %). Při hledání zaměstnání mají tedy jednoznačně nejlepší pozici. Vzhledem k růstu kvalifikačních požadavků jim však pracovní trh začíná nabízet i místa, na nichž se dříve požadovalo středoškolské vzdělání.
Většina absolventů pracuje ve vystudovaném oboru. Situace se ale liší obor od oboru.
 
Nejnižší procento zaměstnanosti v oboru svého vysokoškolského studia vykazují stavební inženýři, nejvyšší lékaři. Nejsilnější únik do jiného než vystudovaného oboru lze pozorovat především u učitelů. Společensky významné jsou doklady o rychlých, někdy i vícenásobných změnách zaměstnání na počátku profesní kariéry, které lze zaznamenat téměř u poloviny absolventů vysokých škol. 
 
Absolventi si z VŠ zpravidla odnášejí vědomí, že se musí i po absolutoriu dále vzdělávat, a to nejen ve svém oboru. Studijní příležitosti hledají v různých kurzech dalšího vzdělávání či rekvalifikačních, z nichž mnohé jsou pořádány vysokoškolskými Středisky distančního vzdělávání.
Srovnání zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol ve školním roce 2009/10 z hlediska různých typů škol a fakult ukazuje na vysokou úspěšnost především absolventů lékařských a  právnických fakult. Míra nezaměstnanosti absolventů lékařských fakult nedosahuje dokonce ani jednoho procenta a i přes ekonomickou krizi se neustále snižuje. Dobré výsledky (na tříprocentní hranicí) mají rovněž fakulty pedagogické. Naopak nejhůře na tom jsou fakulty zemědělské a umělecké, jejichž nezaměstnanost přesahuje 8 %. Rovněž dynamika změn v  uplatnění absolventů je oborově podmíněná. K výraznému zhoršení uplatnění absolventů došlo za poslední dva roky u  technických, zemědělských, ekonomických a přírodovědných fakult, což bylo do značné míry způsobeno dopady krize v průmyslu a v podnikatelském sektoru vůbec. Ostatní skupiny fakult byly krizí postiženy podstatně méně. Více se dočtete ve zprávě  „Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2010", kterou vydalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase, Středisko vzdělávací politky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, www.strediskovzdelavacipolitiky.info
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková