Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Poradenství pro vysokoškolské studenty
Na vysokých školách fungují akademické poradny. Zákonný podklad k jejich existenci dává teprve zákon o vysokých školách přijatý v roce 1998.
 
 
Poskytují trojí druh služeb:
 
  1. Studijní poradenství před vstupem a v prvních měsících po vstupu na vysokou školu. Poradny pomáhají studentům zvolit si nebo případně i změnit studijní obor podle osobního zájmu a schopností, sestavit si studijní plán, rozvinout chybějící studijní dovednosti (umění učit se) apod. Na žádost vedení školy nebo fakulty se podílejí na přijímacím řízení, zadávají a vyhodnocují testy inteligence nebo různé testy speciálních schopností.
  2. Psychologické a psychoterapeutické služby v průběhu celého studia směřují k řešení obtíží studijních (stresy z neúspěchu, frustrace z interpersonálních konfliktů) i osobních (vyplývajících z drogových a jiných závislostí, z rodinných poměrů, z nedostatku komunikativních schopností apod.).
  3. Profesní a kariérové poradenství. Poradny zprostředkovávají studentům styk s budoucími zaměstnavateli, radí, jak hledat práci, jak koncipovat a uskutečňovat vlastní profesní kariéru apod. Na žádost vedení školy sledují uplatnění absolventů po nástupu do zaměstnání.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase. Redakčně upraveno.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková