Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí

​Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Podívejte se, jaké jsou vaše šance na odvolání, neboli přezkumné řízení. Pozor, žádost o přezkoumání rozhodnutí musíte podat do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění orgánu, který rozhodnutí vydal; zmeškání lhůty vám bude prominuto jen ze závažných důvodů. Na přezkoumání nemá škola žádnou zákonnou lhůtu.

Prohlédněte si své testy

Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí dobře zvažte. Využijte možnosti nahlédnout do vlastních testů, a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí. Podle údajů ze studijních oddělení vysokých škol v České republice využilo v posledních letech (školy mají povinnost zveřejňovat protokoly o přijímacím řízení od r. 1999) práva nahlédnout do svých materiálů pouze deset až patnáct procent studentů.
 
Odvolání podávejte jen za předpokladu, že jste "pod čarou" pro přijetí, ale přijímací zkoušky jste udělali. Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve vyhodnocení testů, je vaše šance nízká.
 

Obecné zásady pro úspěšné odvolání

1) Má všechny náležitosti – jméno, datum konání přijímacího řízení nebo jednací číslo, obor, odůvodnění, včas zasláno na správnou adresu (ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu, který rozhodnutí vydal). Pozor, některé školy mají vlastní formuláře žádostí - např. Masarykova univerzita nebo Ostravská univerzita v Ostravě.
2) Odůvodnění je založeno na chybně ohodnocené odpovědi v přijímacím testu nebo na nejednoznačnosti zadání či odůvodnění, že má odpověď je také správná a měla by být rovněž bodově ohodnocena.
3) Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti, nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona 111/1998 o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a potvrdí původní rozhodnutí.
 

Které důvody vám naopak nepomohou:

  • Velký zájem o studium oboru
  • Rodinná tradice
  • Výborné výsledky v předchozím studiu
  • Předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
  • Subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • Pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • Momentální zdravotní indispozice
  • Sociální situace
(čerpáno ze stránek jednotlivých fakult Masarykovy univerzity v pokynech pro nepřijaté uchazeče)
 

Vzory odvolání

 

Zdroj: www.kampomaturite.cz  

Autor: Jiří Kadlec
Vložil/a: Jana Vodáková