Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dvě z fakult UTB obsadily přední místa v žebříčku hodnocení vysokých škol
​​Mimořádný úspěch zaznamenaly dvě fakulty Univerzity Tomáše Bati v žebříčku hodnocení vysokých škol v České republice, který letos již podeváté zveřejnily Hospodářské noviny. Zlínská Fakulta aplikované informatiky v něm zaujala druhou příčku hned za Fakultou elektrotechnickou pražského ČVUT. Porazila přitom mimo jiné i tradičně respektovanou Matematicko - fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Výborným výsledkem pro zlínskou univerzitu je i 6. pozice z dvaceti ekonomických fakult v ČR, již zaujala Fakulta managementu a ekonomiky.

„Výsledky dvou našich fakult nás rozhodně potěšily. Je to snad poprvé, kdy je konstatováno, že úroveň regionálních vysokých škol se přiblížila tradičním vysokým školám v Praze a že za kvalitním vysokoškolským vzděláním není nutné jezdit do Prahy, ale je možné je získat i v regionech,“ konstatoval rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Úspěch je potěšitelný zejména proto, že uvedený žebříček je uznávaným vodítkem pro uchazeče o studium, kteří si právě v této době podávají přihlášky ke studiu.

Žebříček HN hodnotil celkem 56 fakult vysokých škol v ČR ve vybraných  oborech informatika, ekonomie, architektura, právo, sociologie, strojírenství a psychologie. Z fakult zlínské univerzity byly tedy hodnoceny pouze dvě zmíněné a obě uspěly velmi dobře.

Posuzovanými kritérii v žebříčku jsou mezinárodní vztahy (počet studentů a pedagogů, kteří vycestovali na studijní pobyty v zahraničí, počet zahraničních studentů přijíždějících na fakultu, diplomové práce psané v angličtině aj.), zájem o studium na dané fakultě (počty přihlášených a přijatých uchazečů, zájem o doktorské studium), pedagogové (jejich kvalifikace, dlouhodobé zahraniční pobyty a výzkumné stáže). Důležitým kritériem jsou samozřejmě i výsledky ve vědě a výzkumu, a letos byla nově zohledněna také spolupráce s firmami.

Právě v posledně jmenované oblasti – smluvním výzkumu – nasbírala body Fakulta aplikované informatiky. Té se podařilo za poslední dva roky realizovat projekty v objemu 12 milionů korun. „To je vůbec nejvíce ze všech posuzovaných škol. Ve spolupráci s firmami se fakultě daří zejména díky Vědeckotechnickému parku ICT ve Zlíně na Jižních Svazích, který je v provozu od r. 2012, a výzkumnému centru CEBIA-TECH,“ uvedl rektor.

Velmi dobře si vedla také Fakulta managementu a ekonomiky, která získala vysoká bodová ohodnocení zvláště za kvalitu pedagogů a za výsledky vědy a výzkumu. I jí se podařilo předstihnout tradiční vysoké školy s nesrovnatelně delší historií.

Po jiné linii se dočkala ocenění také Fakulta multimediálních komunikací. MF DNES ji ve svém článku vydaném před několika dny zařadila mezi 5 fakult v republice, o které je největší zájem, a tudíž je nejtěžší se na ně dostat. Stojí zde po boku tří lékařských a jedné právnické fakulty.
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková