Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých

MŠMT vydalo koncepční dokument "Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015".

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr ministerstva“) se zaměřuje na hlavní principy fungování moderních vysokých škol v náročném konkurenčním prostředí globálního světa a jeho hlavním posláním je zejména:
  • hodnocení naplňování priorit a cílů minulého dlouhodobého záměru ministerstva (2006 – 2010)
  • prognóza klíčových trendů ovlivňujících systém vysokého školství v ČR
  • vytýčení strategických cílů pro oblast vysokých škol pro období 2011 – 2015
  • stanovení základních nástrojů a cest k dosažení vytýčených cílů

Obsah dokumentu:

Úvod
Východiska pro formulaci priorit

Počty studentů
Institucionální vývoj
Demografický vývoj
Vývoj vzdělanostních potřeb trhu práce
Priority Dlouhodobého záměru
Kvalita a relevance
Otevřenost
Efektivita a financování
 
stažení stažení(267,50 KB).
stažení  stažení (380,47 KB)
 
Zdroj: www.msmt.cz  
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková