Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Volba školy
Volba školy, bezprostředně po roce 1989 zcela svobodná, doznala jistých omezení zdůvodněných ekonomicky. Konkrétně jde o povinnost obce, ve které má žák trvalý pobyt, uhradit finanční prostředky obci, v níž žák realizuje povinnou školní docházku. A to v případě, že v jejím školském obvodu není zřízena škola, ve které má žák podmínky pro bezplatné plnění školní docházky zajištěny.
 
Na předškolní úrovni je volba školy záležitostí rodičů. Jejím korektivem je kapacita škol a jejich síť. Zřizovatelem mateřských škol je obec; o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Školský zákon stanovuje obci povinnost zajistit dítěti, které má trvalé bydliště v místě obce, rok před zahájením povinné školní docházky umístění v mateřské škole. Ředitel
mateřské školy má povinnost přijmout takové dítě přednostně.
 
Žák má právo volit základní školu podle svého uvážení a obec má povinnost mu podle místa bydliště zajistit místo v základní škole v příslušném obvodu. K tomuto účelu jsou pro plnění povinné školní docházky stanoveny tzv. „spádové obvody“, které dítěti zaručují místo ve škole dostupné z místa bydliště. Spádový obvod základní školy tvoří většinou územní obvod obce, která je jejím zřizovatelem.
Stanovením spádových obvodů ale není dotčeno právo rodičů zvolit školu pro své dítě. Do vybrané školy však dítě nemusí být přijato. Přijetí dítěte ředitel oznámí příslušné spádové škole.
 
Volba střední školy byla před rokem 1989 sešněrována prostřednictvím „směrných čísel“ (numerus clausus), určujících počty posluchačů a jejich oborovou strukturu. Ta byla stanovena se zřejmou preferencí přípravy na dělnická povolání.
Dnes je svobodnou volbou žáka, popřípadě jeho zákonných zástupců. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy, který také stanovuje kritéria pro
přijetí do daného oboru.
 
Přijetí na vyšší odborné školy je podmíněno výsledkem přijímacího řízení. Zájem uchazečů byl ve školním roce 2009/2010 uspokojen v průměru z 86 %.  
 
Volba VŠ je svobodná. Student má právo podat přihlášku ke studiu současně na několik vysokých škol. Přijetí ke studiu určitého programu je ovšem vázáno na úspěch v přijímacím řízení. Počet uchazečů přijatých do institucí terciárního vzdělávání rok od roku roste, ve školním roce 2009/2010 dosáhl zhruba 77 %.
 
Zdroj: Oficiální text o českém systému školství zveřejněný v databázi Evropské unie o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková