Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Služby Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově

​Informační a poradenská střediska ÚP ČR pomáhají žákyním a žákům základních a středních škol při volbě povolání; nyní rozšířila portfolio nabízených služeb směrem k veřejnosti, a to díky projektu Podpora informačních a poradenských středisek (PIPS), který spolufinancuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 


Informační a poradenská střediska (IPS) Úřadu práce České republiky pomáhají zejména žákům základních a studentům středních škol při volbě povolání a výběru nejvhodnější studijní cesty k dosažení zvoleného povolání. Důraz je kladen na identifikaci potenciálu žáka a studenta, a to jak osobního, tak studijního, a následné hledání souladu mezi požadavky žáka či studenta (příp. rodiny) a nabídky školské soustavy.

„V rámci rozšířených služeb jsme nově zařadili blok s názvem Pracovněprávní minimum. Je určen studentům středních škol. Zájemcům poskytujeme aktuální informace z této oblasti a interaktivní formou je seznamujeme se základními náležitostmi pracovního poměru," vysvětluje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová.

Poradenstvím k volbě povolání na IPS doposud v omezené míře procházeli studenti víceletých gymnázií. Proto po úspěšné pilotáži na gymnáziu ve Zlíně nabízí ÚP ČR nově těmto studentům v celém Zlínském kraji besedy k volbě volitelných předmětů (pro sexty). Během nich se účastníci dozvědí, co je podstatné při volbě povolání a zároveň při přípravě na studium na vysoké škole. Součástí besed je také test s názvem „Průzkumník zájmů o povolání", který pomůže přesněji určit profesní zaměření studenta.

„Důležitým partnerem při volbě povolání žáků zůstává stále rodič, a proto jsme do nabídky zařadili také besedy s rodiči žáků osmých a devátých ročníků základních škol. Od podzimu 2018 nabízí IPS v celém Zlínském kraji termíny s besedami pro rodiče," upozorňuje metodička IPS z Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Lucie Helisová.

Přehled termínů besed je k dispozici v dokumentu  Informační schůzky pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků nebo u výchovných a kariérových poradců na základních školách ve Zlínském kraji.

Poradci IPS se také podílejí na organizaci Veletrhů práce a vzdělávání a Přehlídek středních škol. Stejně tomu bude také v následujícím školním roce 2019/2020, a to ve všech okresech Zlínského kraje.  Termíny a místa konání akcí jsou vypsána v dokumetu  Přehlídky středních škol ZK v roce 2019.pdf


IPS logo.png 


Autor: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Vložil/a: Martina Němcová