Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Roste zájem o učební obory uplatnitelné na trhu práce
Zájem žáků o učební obory, kterých absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce, stále roste. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou vypracoval Národní ústav pro vzdělávání.


Nárůst počtu žáků přijatých do vybraných skupin oborů vzdělávání odráží postupné zavádění opatření na podporu odborného vzdělávání. Pozitivní trend lze pozorovat hlavně v učebních oborech v oblasti Potravinářství a ve skupině oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Naopak, k poklesu žáků dochází ve skupině oborů Ekonomika a administrativa a Gastronomie, hotelnictví a turismus.

V maturitních oborech s odborným výcvikem došlo také k meziročnímu nárůstu ve strojírenských oborech, a naopak k poklesu v oblasti osobních služeb. U klasických maturitních programů mají žáci výraznější zájem o oblast uměleckou a strojírenskou, méně se jich pak hlásí na ekonomické a informatické obory.


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2014/15

Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání v momentu jeho zahájení prostřednictvím vývoje počtu a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtu přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2009 až 2014.

Druhá část publikace se zabývá situací mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU, a to zejména ve vztahu k jejich vzdělanosti a nezaměstnanosti. Analyzuje vzdělanostní strukturu mladých, zabývá se předčasnými odchody ze vzdělávání, porovnává rozdíly mezi mírou nezaměstnanosti mladých a celkovou nezaměstnaností v jednotlivých státech EU a podrobněji analyzuje také časový vývoj těchto ukazatelů. Pozornost je věnována také tzv. skupině NEET a aktuálním opatřením ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí.

VYVOJ2014_final_pro_www.pdf Publikace ke stažení


Zdroj: www.msmt.cz, www.nuv.cz  

 
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková