Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
II. a další kola přijímacího řízení na SŠ ve Zlínském kraji
​​Údaje pro II. kolo přijímacího řízení (a případná další kola) ke vzdělávání na střední školy ve Zlínském kraji budou zveřejňovány po ukončení prvních kol na jednotlivých školách - viz podrobnější informace v textu.
 
V přiloženém souboru najdete informace o:
- střední škole, oborech vzdělávání, ve kterých je vyhlášeno další kolo přijímacího řízení a kontaktech na tuto školu – telefon, www stránky na kterých najdete podrobnější informace o škole;
Údaje o skutečně vyhlášeném II. případně dalším kole přijímacího řízení:
- skutečných počtech volných míst pro další kola přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon);
Bližší informace o dalších kolech (termín, kritéria dalších kol přijímacího řízení apod.) se dozvíte přímo v jednotlivých školách - kontakty na jednotlivé školy včetně jejich přímo spustitelných internetových stránek jsou uvedeny v přehledu u názvu školy.
Tento přehled je průběžně aktualizován vždy, jakmile obdržíme nové údaje od ředitelů středních škol. Pokud v přehledu nenajdete požadovanou informaci o dané škole, znamená to, že ji krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu nemá aktuálně k dispozici.
 
Informace k dalším kolům přijímacího řízení
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat také na tiskopisu z webových stránek MŠMT ČR:
Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním.
Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.
Ředitel školy je povinen oznámit neprodleně místně příslušnému krajskému úřadu, že vyhlásil další kola přijímacího řízení a počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu

2. a další kola přijímacího řízení pro rok 2017-2018.xls

aktualizováno dne 14. srpna 2017
Autor: Jana Olbertová
Vložil/a: Jana Olbertová