Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gymnázium: Všeobecné cíle studia

Vzdělávání na gymnáziu má připravit absolventy především pro studium na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Popř. pro studium na vyšších odborných školách, a to včetně vnitřní motivace pro takové studium.

 

Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. 
 
V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G) a Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP), závazných od školního roku 2009/10 jsou cíle formulovány takto:
 
  • vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP G;
  • vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP G;
  • připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění.
Cílem vzdělávání v gymnáziu se sportovní přípravou je navíc umožnit žákům dosažení vysoké sportovní výkonnosti odpovídající míře jejich sportovního talentu.

RVP G (GSP) stanovuje tyto klíčové kompetence:
  • kompetence k učení,
  • kompetence k řešení problémů,
  • kompetence komunikativní,
  • kompetence sociální a personální,
  • kompetence občanská,
  • kompetence k podnikavosti.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou najdete v sekci Pedagogičtí pracovníci
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková