Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Střední vzdělávání

​Střední vzdělávání se uskutečňuje ve středních školách, které poskytují tzv. postobligatorní vyšší sekundární vzdělávání. Tím je míněn středoškolský stupeň vzdělání, navazující na povinnou školní docházku. Víceletá gymnázia (respektive jeho nižší ročníky, od primy po kvartu) poskytují také nižší sekundární vzdělávání, které je součástí povinného vzdělávání a odpovídá rozsahu učiva druhého stupně ZŠ.

Při tvorbě a zpracování kapitol v této rubrice jsme rozhodující měrou vycházeli z oficiálního textu o českém systému školství, zveřejněného v informační databázi Evropské unie o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase. Jeho autorem je národní oddělení Eurydice - Ústav pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz).

Dále jsme vycházeli ze školského zákona a zákona o vysokých školách (ve znění pozdějších předpisů). Dílčím zdrojem informací nám byly rovněž internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (http://www.msmt.cz).

Katalogy středních škol v České republice jsou k dispozici na stránkách: www.stredniskoly.com, www.stredniskoly.cz, www.stredniskoly.eu.