Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gymnázium: Podmínky pro přijetí, druhy studijních oborů
''Právo studovat na středních školách mají žáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.''
 
Ke vzdělávání ve střední škole lze na základě přijímacího řízení přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia nastupují žáci, kteří úspěšně ukončili sedmý ročník a do prvního ročníku osmiletého gymnázia žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník ZŠ.
O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
 

STUDIJNÍ OBORY

Pro gymnázium je v současné době stanoveno 12 studijních zaměření: všeobecné, matematika, matematika a fyzika, přírodovědné předměty, programování, estetickovýchovné předměty, živé jazyky, klasické jazyky, humanitní předměty, tělesná výchova, sportovní příprava a vybrané předměty v cizím jazyce (pouze ve víceletých gymnáziích). Přes 90 % žáků studuje zaměření všeobecné. Většina zaměření prohlubuje vědomosti z některého předmětu či skupiny předmětů.
 
V souvislosti se zavedením nové koncepce vzdělávacích programů byly schváleny také dva nové obory, které současných dvanáct zaměření nahradí: obor Gymnázium a obor Gymnázium se sportovní přípravou. Školy se tedy budou profilovat samy, zaměření bude vycházet ze školního vzdělávacího programu. Připravuje se ještě třetí obor pro bilingvní gymnázia. 
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková