Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jazykové vzdělávání v jazykových školách

​Jazykové vzdělávání poskytuje vzdělání v cizích jazycích a uskutečňuje se především v jazykové škole. Vzdělávací program jazykové školy neposkytuje definovaný stupeň vzdělání, umožňuje však získat všeobecně uznávané osvědčení o vykonání státních jazykových zkoušek z cizího jazyka.

Jazykové vzdělání podle školského zákona se uskutečňuje v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.

V jazykové škole lze zřizovat

  • základní kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin,
  • střední kurz k prohloubení a rozšíření znalosti jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin,
  • přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám,
  • konverzační kurzy,
  • speciální kurzy, jejichž obsah a rozsah je určen školním vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou.
Nabídku kurzů, kriteria pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů stanoví a zveřejňuje jazyková škola.
 
Vzdělávaní v těchto školách a státní jazykové zkoušky jsou zpoplatněny, a to i v případě jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou, které jsou považovány za studium.
Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou. Školský zákon uvádí tyto typy státní jazykové zkoušky:
 
  • Státní jazyková zkouška základní         
  • Státní jazyková zkouška všeobecná     
  • Státní jazyková zkouška speciální překladatelská         
  • Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická 
Státní jazykovou zkoušku lze vykonat i bez předchozího vzdělávání na státní jazykové škole. 
 
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) a Zákon č. 561/2004 Sb. - Školský zákon
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková