Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Požadavky na přijetí a volba školy
Mateřská škola zajišťuje péči dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let (dosažení věku povinné školní docházky). Vzhledem k tomu, že přes 20 % dětí má odloženou školní docházku a že se docházka do mateřské školy před započetím povinné školní docházky velmi doporučuje, je zde i vysoké procento dětí šestiletých. V důsledku nedostatku jeslí jsou naopak přijímány i děti mladší.
Školský zákon, který je v platnosti od ledna 2005, stanovuje obci povinnost zajistit dítěti rok před zahájením povinné školní, které má trvalé bydliště v místě obce, docházky umístění v mateřské škole, ředitel mateřské školy má povinnost přijmout takové dítě přednostně. Tyto děti jsou společně s dětmi s odkladem povinné školní docházky zařazeny v posledním ročníku mateřské školy, který je v případě veřejných a státních škol bezplatný. Toto opatření vychází ze snahy o vyrovnání případných rozdílů v úrovni socio-kulturního vývoje dětí a zakotvuje právo na umístění v předškolním vzdělávání, nikoliv povinnost se tohoto vzdělávání účastnit.
 
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 
O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
 
Pro děti se zdravotním postižením mohou být zřizovány školy, příp. v rámci školy jednotlivé třídy s upravenými vzdělávacími programy. Volba školy je záležitostí rodičů. Jejím korektivem je kapacita škol a jejich síť.
 
Do jeslí jsou přijímány děti zpravidla do tří let věku. Kritéria přijetí stanovuje zřizovatel nebo vedení jeslí.
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová