Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Studie Národního ústavu odborného vzdělávání analyzuje názory zdravotně postižených žáků na současný systém škol poskytujících střední vzdělání. Konkrétně se zaměřuje na spokojenost s volbou střední školy u těchto žáků a zároveň sleduje zpětné hodnocení spokojenosti absolventů střední školy s volbou vzdělávací instituce a s volbou oboru.

 

Trhlíková, J. Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem, Praha: NÚOV 2009.

Výsledky průzkumu ukázaly relativně značnou složitost volby středního vzdělání u žáků se zdravotním postižením. Potvrdily skutečnost, že na procesu vzdělanostní a kariérové volby těchto žáků by se významně měly podílet i poradenské instituce a potřebu větší dostupnosti informací, širší informační podpory. Výsledky ukazují existenci bariér a problémů, které žákům komplikují přístup ke vzdělávání, jako jsou potřeba větší dostupnosti asistentů, bezbariérové přístupy do škol, nevhodný přístup pedagogů při výuce a jejich malou informovanost o zdravotních obtížích a omezeních žáků. V této souvislosti studie ukázala potřebu podrobnějších informací i dalšího vzdělávání pedagogů v této oblasti.
 
Průzkum navazuje a doplňuje souhrnná šetření absolventů středních škol realizovaných NÚOV v minulých letech, je koncipován jako úvodní k dalšímu longitudinálnímu šetření.
 

Obsah:

1. Úvod
1.1 Význam vzdělání a práce pro zdravotně postižené
1.2 Metodologická východiska a sběr dat
1.3 Charakteristika výběrového souboru
2. Situace žáků se zdravotním postižením v ČR
2.1 Změny v přístupu ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením
2.2 Způsoby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2.3 Nástroje podpory vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školním prostředí
2.4 Specializované poradenské instituce pro žáky se zdravotním postižením
3. Volba střední školy žáků se zdravotním postižením
3.1 Poradenské služby a další subjekty ovlivňující volbu střední školy
3.1.1 Subjekty ovlivňující rozhodování při volbě střední školy
3.1.2 Využití služeb poradenství a spokojenost s těmito službami
3.1.3 Odpovídá poradenská pomoc potřebám žáků se zdravotním postižením?
3.1.4 Důvody nespokojenosti s poradenskými službami
3.2 Volba střední školy a oboru žáků se zdravotním postižením
3.2.1 Faktory ovlivňující volbu střední školy
3.2.2 Omezení související se zdravotním postižením žáků při výběru střední školy
3.2.3 Další problémy a překážky při volbě střední školy
3.3 Přizpůsobení volby oboru nebo školy v době rozhodování
3.4 Hlavní překážky a důvody přizpůsobení při výběru vhodné střední školy – kvalitativní pohled
4. Spokojenost absolventů se zdravotním postižením s volbou oboru a školy
4.1 Spokojenost se vzdělanostní volbou
4.1.1 Spokojenost se zvoleným stupněm vzdělání
4.1.2 Spokojenost se zvoleným oborem
4.1.3 Spokojenost s formou integrace na škole
4.1.4 Důvody změny studijní volby po zkušenostech se studiem
4.2 Hodnocení úrovně získaných kompetencí
4.3 Hodnocení situace žáků se zdravotním postižením v průběhu docházky na střední škole
4.3.1 Postavení žáků se zdravotním postižením ve třídě a škole
4.3.2 Problémy žáků se zdravotním postižením se zvládáním výuky
4.4 Spokojenost žáků se zdravotním postižením se vzdělávací nabídkou
5. Závěry
 
 
Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání, www.nuov.cz
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková