Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ve Zlínském kraji jsou téměř čtyři stovky asistentů pedagoga
Počet asistentů pedagoga zaměstnaných na školách ve Zlínském kraji dosáhne v tomto školním roce téměř čtyř stovek. Asistenti působí ve třídách nebo studijních skupinách, v nichž se vzdělává žák, případně i více žáků, se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření).
 
„Předpokládaný objem finančních prostředků, které budou v letošním školním roce školám na platy asistentů celkově poskytnuty, dosáhne 100 milionů korun a připočítáme-li k této částce i zákonné odvody, dostaneme se k sumě 136 milionů," informoval radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.
 
K náplni práce asistenta pedagoga patří zejména spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žákem i jeho zákonnými zástupci, při přípravě žáka na výuku a rovněž nezbytná pomoc při jeho sebeobsluze a pohybu během vyučování.
 
O tom, zda žák potřebuje asistenta, rozhoduje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), které posuzuje speciální vzdělávací potřeby žáka a v případě potřeby přidělení asistenta doporučí. Na základě tohoto doporučení a žádosti vystaví krajský úřad škole souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga a poskytne škole příspěvek.
 
Školy zaměstnávají asistenty pedagoga jako pedagogické pracovníky, proto musejí mít asistenti vzdělání na základě zákona o pedagogických pracovnících, které se odvíjí podle druhu vykonávané činnosti.  Požadované vzdělání se tedy liší a začíná na požadavku základního vzdělání doplněného o kurz pro asistenty pedagoga (například v případě pomocných výchovných prací ve školní družině), až po požadavek na vysokoškolské vzdělání pedagogického směru pro přímou pedagogickou práci ve třídě.


Zdroj: Zlínský kraj, www.kr-zlinsky.cz

Autor: Jan Vandík
Vložil/a: Jana Vodáková