Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sdružení pomáhá rodinám s autistickými dětmi

Občanské sdružení Za sklem založila v únoru letošního roku Marta Hrůzová-Pečeňová. Posláním nově vzniklé organizace je poskytovat lidem s poruchami poruchami autistického spektra takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Rodičům nabízí odborné poradenství i pravidelné setkávání v Klubu PAS v DDM Astra na Jižních Svazích ve Zlíně.

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje a jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě, jehož důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Dětí s poruchami autistického spektra stále přibývá, stejně jako starostí a problémů pro rodiče těchto dětí.

Právě proto se rozhodla paní Marta Hrůzová-Pečeňová založit Občanské sdružení Za sklem. Jako maminka dítěte s tímto postižením ví o problematice nejlépe. Byla jedna z prvních ve Zlínském kraji, které se  podařilo pro své dítě získat  asistenta pedagoga. K tomu vedla dlouhá cesta a hodiny jednání a vyřizování. Přesto v sobě našla sílu pomoci i  ostatním rodičům a iniciovala vznik občanského sdružení, které bylo založeno 22. 2. 2011.
Cílovou skupinou jsou prioritně lidé s poruchou autistického spektra. Občanské sdružení Za sklem:
  • Nabízí kontakty na  odborníky z řad pediatrie, dětské psychologie, psychiatrie, neurologie, logopedie a též odbornou pomoc právní i sociální. Disponuje kontakty na MŠ, ZŠ s integrovanými dětmi s PAS.
  • Podílí se na rozvoji a podpoře výchovně vzdělávacího procesu, zaštiťuje aktivity vedoucí k pomoci rodinám osob s PAS ( např. terapeutické skupiny pod odborným vedením). Zajišťuje volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce směřující k podpoře cílové skupiny a její zviditelnění.
  • Informuje laickou i odbornou veřejnost o problematice PAS (pediatry, psychiatry,neurology, psychology, pedagogy a podpůrný personál, který se podílí na péči o tyto osoby) a věnuje se osvětě. Usiluje o kvalitativní růst služeb pro lidi s PAS na území Zlínského kraje.
  • Prohlubuje vzdělávání svých členů v problematice PAS (semináře, kurzy, konference).
  • Sdružení spolupracuje s orgány  samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci a poslání cílů sdružení.
Pokud i Vy patříte k rodičům dítěte s poruchou autistického spektra a máte k problematice co říct, nebo naopak potřebujete s něčím poradit, moc rádi Vás uvidíme na pravidelných setkáních Klubu PAS. Ta probíhají v DDM Astra na Jižních svazích, V průběhu setkání s ostatními rodiči se  o Vaše děti postarají odborně vyškolení asistenti.První setkání po prázdninách se uskuteční 3. 9. 2011.

Aneta Peléšková, Za sklem o.s.
 
Kontakt:

Marta Hrůzová-Pečeňová
0bčanské sdružení Za sklem
Pardubská 293, 763 12 Vizovice
tel./fax : +725 113 867
e-mail: info@zasklem.com
http://www.zasklem.com 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková