Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sborník příspěvků z konference Učíme nadané žáky

V březnu 2012 se konal na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity pracovní seminář s mezinárodní účastí „Učíme nadané žáky“. Katedra pedagogiky, andragogiky a speciální pedagogiky uspořádala první akci k tomuto tématu. Na konferenci vystoupilo 40 účastníků z ČR, SR a Polska. Sborník obsahuje příspěvky týkající se obecné problematiky nadání, zkušeností pedagogů i specifických témat práce s nadanými žáky v jednotlivých předmětech.

 

Obsah sborníku:

1. Přednášky v plénu
Talent a nadanie – poznávanie, predikcia a vzdelávanie. Doc. PhDr. E. Komárik, CSc.
Inovačné postupy v procese vzdělávania jako stratégia při príprave budúcich odborníkov. PhDr. J. Laznibatová, CSc.
K současnému stavu edukace nadaných žáků. PhDr. E. Vondráková

2. Obecná problematika nadání
Informační gramotnost a nadání. PhDr. J. M. Havigerová, Ph.D.
Problematika nadání. PhDr. J. Bednářová 
Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole. PaedDr. J. Šťáva,CSc., Mgr. M. Janda, Mgr. G. Věchtová
Riaditel´v škole so žiakmi s nadaním a talentom. PhDr. H. Orieščiková, Ph.D. 
Legislatívne podmienky rozvíjania nadania v základnej škole. PaedDr. B. Akimjaková, Ph.D. PaedDr. Z. Hlaváčová, Ph.D.
Možnosti a úskalí při vzdělávání mimořádně nadaných žáků na I. stupni ZŠ, PaedDr. Zdeňka Jančíková 
Zkušenosti se vzděláváním nadaných žáků v rámci projektu Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, Mgr. Markéta Janíková 
Nadání v současném školství – výhoda nebo přítěž. PaedDr. R. Kovářová, Ph.D.
Rodina a nadaní žáci. PaedDr. J. Šťáva,CSc., Mgr. M. Janda, Mgr. G. Věchtová
 
3. Práce a zkušenosti pedagogů s nadanými 
Nadaný učitel výtvarnej výchovy a nenadaný žiak. PaedDr. J. Satková, Ph.D. 
Připravenost učitelů na práci s nadanými žáky. PaedDr. J. Šťáva,CSc., Mgr. M. Janda, Mgr. G. Věchtová
Vybrané strategie výuky nadaných žáků na gymnáziu. PaedDr. N. Mazáčová, Ph.D.
Príprava učitelov výtvarného umenia v podmínkách univerzity na edukáciu nadaných žiakov. Doc. Mgr. A. Récka, Ph.D.
Príprava učitelov primárneho vzdělávania na prírodovedné nadaných žiakov. PaedDr. I. Rochovanská, Ph.D. PhDr. L. Krajčíriková, Ph.D.
Přínos epochového vyučování pro nadané žáky. Mgr. Zuzana Večerková
 
4. Pedagogicko psychologická problematika nadání
Nadání nebo tréning? Případ s otevřeným koncem. PhDr. P. Picková, PaedDr. Š. Kučerová 
Rozvoj motoriky a rozumový vývoj dítěte. Mgr. M. Novotná 
Jak vnímají stresovou situaci intelektově nadaní žáci. Mgr. P. Holešovská
The Young Talents Program and an interview with the gifted pupil. Doc. PaedDr. J. Škrabánková, Ph.D.

5. Preprimární a primární problematika nadání
Práce s nadaným dítětem v polských mateřských školách. (A. Klim-Klimaszewska, E. Jagiello
Práce s nadanými žáky na I. stupni základní školy. PaedDr. B. Šmahelová, CSc.
Systém identifikace nadaných žáků na Soukromé základní škole v Ostravě. Mgr. I. Klugová
Mateřská škola jako edukační prostředí pro nadané dítě. Bc. A. Pokorná
 
6. Specifická témata: Práce s nadanými žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech
Nalezneme nadané v zoologických disciplínách. Doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Perfektně Přesně Přiměřeně Pohotově . PaedDr.I. Bassyová, Mgr.T. Martínková
Mezipředmětové vztahy mezi fyzikou a chemií. Prof. RNDr. V. Navrátil, CSc., PhDr. J. Novotná, Ph.D.
I žák, který má matematické nadání, může být v předmětu matematika neúspěšný. PhDr. J. Novotná, Ph.D.
Přístupy nadaného žáka k řešení úloh. RNDr. R. Blažková, CSc
Matematický kufr – pomůcka pro nadané děti? PaedDr. J. Rozehnal
Vzdělávání hudebně nadaných žáků s kombinovaným postižením. Mgr. J. Kantor
Hudebně nadané dítě a domácí vzdělávání. Mgr. K. Sabová 
Práce s nadanými žáky v českém jazyce v prvním ročníku základní školy. Mgr. P. Vojkovská

Sborník je k dispozici ve vědeckých knihovnách. Podrobnější informace k obsahu, které zpracovala Zdeňka Jančíková, najdete v příloze.
 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková