Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Program pro studenty s pohybovým postižením Škola bez bariér
Metropolitní univerzita Praha od roku 2003 realizuje sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a po absolvování studia nalézt dobré uplatnění na trhu práce. 

Studenti programu jsou plně začleněni do všech forem vysokoškolského studia, mají příležitost podílet se i na všech kulturních, společenských a sportovních aktivitách MUP. Studenti Školy bez bariér se účastní také bezbariérových studijních pobytů i pracovních stáží na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+.

Více informací o programu „Škola bez bariér“ naleznete na webu univerzity nebo v informačním letáku.


---
Metropolitní univerzita Praha o.p.s. otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již 9000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 5300 studentům a nabízí studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních studií, právní specializace, humanitních nebo mediálních studií a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kromě českých oborů nabízí tři obory vyučované výlučně v anglickém jazyce. Metropolitní univerzita Praha tak poskytuje vysokoškolské vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. 

Další informace o jednotlivých studijních oborech jsou k dispozici na webu univerzity nebo v informačním letáku.


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková