Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané děti na období let 2014 - 2020
Dne 9. září 2014 byla schválena poradou vedení MŠMT Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020. Ministerstvo školství považuje podporu a rozvíjení nadání za jednu ze svých hlavních priorit a podpora nadaných je obsahem veškerých školských dokumentů a prohlášení Vlády České republiky, které navazují na dokumenty Evropské komise.
 
  • Tato koncepce řeší vznik, funkci a činnost jednotlivých článků navrhovaného systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání.
  • Hlavním cílem je podpora maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů.
  • Dalším úkolem je také zajistit v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dostatek kvalitních vzdělávacích programů zaměřených na tuto problematiku - jedná se o přípravu budoucích pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání.
  • Koncepce vytváří základ pro postupné vybudování Národní sítě podpory nadání, která bude základem funkčního systému podpory a péče
  • Rozhodujícím hlavním článkem připravované celostátní sítě podpory nadání budou krajské sítě péče o podporu nadání, které budou úzce navázány na stávající pracoviště NIDV v regionech. 

Více informací naleznete v sekci pro mládež ZDE.

Zdroj: www.msmt.cz


 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková