Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak tráví děti s hendikepem volný čas
Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život zjišťoval, jaké jsou možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti volnočasových aktivit.
 
Výzkum přinesl zjištění, že míra zapojení dětí a mladých lidí se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání poskytovaného organizacemi, pro něž nejsou cílovou skupinou, je nízká. V praxi neplatí, že by bylo zájmové vzdělání dosažitelné všem bez rozdílu. V případě zájmu o účast na neformálním vzděláváním narážejí děti se SVP a jejich rodiče na řadu bariér a odmítnutí, které je často od jejich snahy odradí. V rámci výzkumu se také ukázalo, že problém je často v informovanosti rodičů, kteří mnohdy ani nezkusí běžný zájmový kroužek a rovnou vyhledávají specializovaná zařízení. Přitom se tyto děti skutečně mohou zařadit mezi děti bez hendikepu a navštěvovat kterýkoliv zájmový kroužek v místě bydliště. 
 
Informace o českém systému školství - všech typech škol, přijímacím řízení, výchovném poradenství, dále rady pro rodiče prvňáčků, vzdělávací příležitosti pro dospělé apod.


Obsah dokumentu

1. Úvod
1.1 Předmluva
1.2 Struktura zprávy
2. Teoretické ukotvení
2.1 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
2.2 Neformální učení a vzdělávání
2.3 Zájmové vzdělávání
2.4 Sociální inkluze
2.5 Faktory zapojování dětí a mládeže z minoritního prostředí
3. Metodologie
3.1 Studium a analýza dokumentů
3.2 Polostrukturované rozhovory
3.3 Analýza sebraných dat
4. Inkluze dětí a mládeže se SVP do neformálního vzdělávání v ČR
4.1 Míra sociální inkluze a její faktory
4.2 Praktické zkušenosti se zapojováním dětí se SVP
4.3 Faktory úspěšnosti začlenění a doporučení
4.4 Sociální inkluze jinak
5. Závěry a doporučení
5.1 Hlavní zjištění
5.2 Doporučení pro zvýšení míry sociální inkluze
5.3 Doporučení pro práci s jednotlivými typy handicapů
6. Summary
O inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se více dočtete v detailní závěrečné zprávě, kterou naleznete na stránkách www.vyzkum-mladez.cz.
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková