Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
BiblioHelp - léčba knihou

Biblioterapie se používá jako podpůrná metoda při léčení psychických a nervových poruch, ale i při somatických potížích. Portál BiblioHelp, který vytvořili studenti Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou. Knihy zařazené do databáze svým zaměřením pokrývají širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka.

Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, dospělí, senioři). Jsou zastoupeny jak beletristické (pohádky, příběhy, romány...), tak naučné knižní tipy (příručky, monografie, eseje...) včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů (úvahy, rozhovory, autobiografie...) a poezie.
 

Databáze knih zahrnuje 4 základní kategorie problémových oblastí:

1. Psychické problémy
Afektivní poruchy
Demence, mentální retardace a ztráta paměti
Fobie, úzkosti a obsese
Konverzní poruchy a psychosomatika
Poruchy osobnosti, chování a schizofrenie
Poruchy příjmu potravy
Postoj k životu, psychologie všedního dne
Sexuální poruchy
Sklony k sebeobviňování, sebepoškozování a sebevraždě
Specifické poruchy chování, učení a pozornosti
2. Fyzické problémy
Civilizační choroby a nesprávný životní styl
Kombinovaná postižení
Nádorová onemocnění a nevyléčitelné nemoci
Nemoci kostí, páteře, kloubů a pohybového aparátu
Nemoci nervového systému a svalů
Sluchová postižení
Úrazy, bolest a schopnost sebeuzdravení
Vnitřní nemoci a infekce
Vrozené vývojové vady a dědičná zatížení
Zraková postižení
3. Sociální problémy a životní situace
Existenciální otázky a smysl života
Ideologie, traumata a katastrofy
Konflikty, manipulace a násilí
Multikulturalismus, předsudky a rasismus
Psychologie rodiny, výchova dětí
Psychologie ženy a muže, vztahy a partnerství
Samota a uvězení
Stáří, umírání a smrt
Závislosti a návyková chování
Životní mezníky, změny a rozhodnutí
4. Terapeutická praxe
Arteterapie
Duchovní péče
Muzikoterapie a Dramaterapie
Průřezová témata a oblasti

Na rozvoji portálu BiblioHelp se můžete podílet i vy zasláním svého tipů na knihu, komentáře ke knize, zapojením se do diskuzních skupin.
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková