Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Asociace dospělých pro hyperaktivní děti spustila nový informační portál
Rodiče hyperaktivních dětí mohou při řešení problémů spojených s jejich výchovou využít informace na novém webovém portálu www.adehade.cz. Portál je určen jak rodičům, učitelům, tak i lékařům a psychologům a je prvním svého druhu v České republice. Slouží nejenom jako zdroj informací o ADHD, ale je zároveň i komunikační platformou rodičů, učitelů a lékařů, tedy těch, kteří s ADHD přicházejí do styku.
 
Portál poskytuje rady rodičům, jak vychovávat dítě s ADHD, učitelům, jak přistupovat k jejich výuce a lékařům dává k dispozici aktuální články a studie o této problematice. Současně je možné využít online poradny odborníků, diskuse, kalendáře akcí, doporučení Asociace na vhodné odborníky z okolí bydliště rodičů dětí.
 
Psychiatrickou poruchou zvanou ADHD trpí v České republice na 20 000 dětí. Převedeno do reálného života se jedná o jedno či dvě děti v každé třídě základní školy. Nově vzniká Asociace dospělých pro hyperaktivní děti si za hlavní cíl své činnosti zvolila zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o této mozkové poruše.  
 
ADHD je anglickou zkratkou pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V České republice se překrývá s psychiatrickou diagnózou zvanou Hyperkinetická porucha, která se dále dělí na Poruchu pozornosti a aktivity a Hyperkinetickou poruchu chování. Dříve se této poruše říkalo lehká mozková dysfunkce nebo lehká mozková encefalopatie, ale v současné době se již jedná o překonaný koncept vycházející ze starých klasifikací nemocí. Příznaky ADHD se dělí do tří skupin: hyperaktivita, impulzivita a porucha pozornosti. Hyperaktivita a impulzivita se častěji projevuje u chlapců, s poruchou pozornosti a neschopností soustředit se mají naopak častěji problémy dívky. Děti s ADHD jejich okolí považuje za nevychované, zlobivé, neposedné, neschopné plnit zadané úkoly, vzdorující nebo hloupé. Na vině není výchova ani sociální prostředí, z něhož děti pocházejí, ale biologické změny v jejich mozku. Zda se jedná o ADHD, může spolehlivě potvrdit dětský psychiatr pomocí různých diagnostických testů. ADHD není nemocí, ale poruchou, kterou je možné úspěšně léčit
 
Zdroj: Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, www.adehade.cz  
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková