Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Publikaci vydal Národní ústav odborného vzdělávání v roce 2010. Materiál v přehledné formě přináší přehled o vzdělanostní a oborové struktuře žáků se zdravotním postižením, kteří ve šk.r. 2009/10 vstoupili do 1. ročníků středních a vyšších odborných škol.

 

TRHLÍKOVÁ, Jana. VOJTĚCH, Jiří. Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura. Praha: NÚOV, 2010. 40 stran.

Text uvádí údaje o počtech a podílech žáků v podrobném členění podle vzdělanostní i oborové struktury, dále i počty žáků v jednotlivých oborech vzdělání. Rovněž poskytuje podstatné informace o struktuře žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení a způsobu integrace a mapuje tak existující vzdělávací nabídku pro tyto žáky. V neposlední řadě zahrnuje i krajský pohled. V závěru materiálu je uvedeno komplexní srovnání celkové struktury žáků.
 

Obsah:

1. Úvodem
2. Metodologie a vymezení používaných pojmů
2.1 Metodologie a zdroj dat
2.2 Vzdělanostní struktura žáků se zdravotním postižením – vymezení používaných pojmů
2.3 Formy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3. Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání (šk. r. 2009/10)
3.1 Vzdělanostní struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání
3.2 Oborová struktura žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání
3.3 Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání podle druhu postižení
3.4 Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročníku středního a vyššího odborného vzdělávání podle formy integrace
3.5 Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročníku středního a vyššího odborného vzdělávání – krajský pohled
4. Srovnání struktury žáků se zdravotním postižením a běžné populace v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání (šk. rok 2009/10)
4.1 Celkové srovnání podle kategorií vzdělávání
4.2 Srovnání podle kategorií vzdělání a zastoupení ve skupinách oborů
5. Závěrem
6. Přílohy
Publikace reaguje na nedostatek dostupných relevantních informací o vzdělávání žáků se zdravotním postižením a doplňuje existující přehledy vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání i pro tuto specifickou skupinu.
 
Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání, www.nuov.cz  

Přiložené soubory

 

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková