Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Začít spolu, škola s prvky Daltonského plánu, Zdravá škola
Proč jsem tyto tři alternativy spojila do jednoho článku? Protože mají mnoho společného. Trochu zjednodušeně by se dalo říci, že nejodlišnějšími pedagogickými alternativami u nás jsou Montessori, Integrovaná tematická výuka a Waldorfská škola (o kterých jste si mohli přečíst v této sekci webových stránek) a alternativy ostatní z nich větší či menší měrou čerpají.
 
Začít spolu : Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (využívá např. některé prvky a principy pedagogiky M. Montessori, C. Freineta, viz http://www.webpark.cz/alternativy/odskoky/041.html, Daltonského plánu, integrované tematické výuky). U nás je program realizován pod názvem "Začít spolu" a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol (v současnosti je jich více než 65).
 
Výsledkem je pokud možno smysluplné učení, kdy část dne se učí všichni společně a část dne pracují v tzv. centrech aktivity, kde plní samostatně či ve spolupráci se skupinkou spolužáků zadané úkoly, které se často vztahují k jednomu (třeba týdennímu) tématu. Protože děti musí za týden projít všemi centry aktivity, nemusí mít rodiče strach, že by jejich dítě některé učivo přeskočilo, slovní hodnocení bývá obvykle také zavedeno po dohodě s rodiči, a ti tudíž nemají důvod k obavám.
 
Daltonský plán je dílem H. Parhustové (experimentální střední školu založila r. 1919 v USA), která spolupracovala a vzájemně se ovlivňovala s M. Montessori i s C. Freinetem.
V našich podmínkách se daltonský plán zúžil na několik hodin týdně, kdy děti samostatně nebo ve skupinách pracují na zadaných úkolech. Podobně jako v Začít spolu si mohou vybírat pořadí, případně náročnost úkolů, jejichž vypracování si mohou samy zkontrolovat na kontrolních kartách a „odškrtnout“ (nebo jinak označit) na přehledných tabulích, ve kterých se snadno zorientují i rodiče.
 
Zdravá škola je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy, které dotovaly práci v Národním centru podpory zdraví, jež se stalo koordinátorem pro ČR v roce 1991. Téměř stovka škol, které měly o program zájem, vypracovaly podle metodiky "Program podpory zdraví ve škole" vlastní projekt přizpůsobený podmínkám jejich školy.
Projekt lze stručně charakterizovat pomocí tří základních pilířů: pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. Pro některou školu to znamená vytvoření bezpečného a podnětného prostředí, širokou nabídku metod a forem výuky inspirovanou různými pedagogickými směry, další vzdělávání učitelů a veřejné akce, do kterých se s dětmi mohou zapojit i rodiče; jiná škola v rámci projektu zavede pitný režim, zdravou stravu a více tělocviku. Opět je na rodičích, aby přišli navštívit školu, o kterou mají předběžně zájem a alespoň zběžně se pokusili zjistit, jakým způsobem konkrétní škola myšlenky projektu naplňuje.
 

Situace na Zlínsku:

Škola s programem Začít spolu v tomto regionu zřejmě není.
Škola s prvky Daltonského plánu: ZŠ Neubuz http://www.mujweb.cz/skolstvi/skola.neubuz/
Zdravá škola:
Kroměříž
MŠ Radost
Grohova 1392
769 01
Holešov
 
Štítného 3712
769 01
Kroměříž
 
Družby 329
769 01
Holešov
 
Smetanovy Sady 630
769 01
Holešov
 
ZŠ Zachar
Albrertova 4062
767 01
Kroměříž
 
ZŠ Slovan
Zeyerova 3354
767 01
Kroměříž
 
Komenského nám. 440
767 01
Kroměříž
 
U Sýpek 1462
767 01
Kroměříž
 
 
768 43
Kostelec u Holešova 191
Uherské Hradiště
MŠ Domeček
Štěpnická 1111
686 01
Uherské Hradiště
Vsetín
Jasenická 1544
755 01
Vsetín
Zlín
Slovenská 1808/ II.
760 01
Zlín
 
Velký Ořechov 27
763 07
Velký Ořechov
 
Družba 1178
763 31
Brumov - Bylnice
 
 
763 15
Neubuz 65
 
Hlavní 59
763 26
Pozlovice
 
Kvítkova 4338
760 01
Zlín
 
Okružní 4685
760 05
Zlín
 
Křiby 4788
760 05
Zlín

Odkazy na webové stránky:

Začít spolu
Daltonský plán
Zdravá škola
http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/101.htm
http://web.spinet.cz/zsjm/zdrsk.html
http://www.volny.cz/letohradska/
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823
http://www.4zscv.cz/zdrskola.htm
http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/08.htm
http://15zsmost.edu-most.cz/vzpra99.htm
http://www.zskrepice.cz/
http://www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm
http://www.zsokruzni.zlinedu.cz/zdravaskola.htm
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mas_0502.wnv.html
http://www.adamov.cz/zsadamov/info.htm
http://www.doksy.com/index.php?par=5*1*13*1*0
http://www.zssalmova.blansko.indos.cz/web%20soubory/zdrav%C3%A1_%C5%A1kola/prov%C3%A1d%C4%9Bc%C3%AD_pl%C3%A1n_projektu_%C5%A0PZ_2002-03.htm
http://www.ujep.cz/ujep/pf/ozzsev/zzs/klic_sl.html
http://www.zsprim.cz/skola/zdrsko1.htm
http://www.eurosta.cz/zs3hol/ProjektZdravaSkola.html
http://www.zsheyrovskeho32brno.cz/projekty.html
http://www.zstaborska.cz/04_01.zdrava.skola.htm
http://www.zsvalticka.cz/koncepce.html
 

Literatura:

Začít spolu
Pravidelná informační příloha Step by step ČR v Učitelských listech od ledna 2002.
Open society fund Praha (Staroměstské nám. 22, 110 00 Praha 1): Začít spolu, Individualizovaná výuka, Vzdělávací program, Kurikulum pro mateřskou a základní školu… - určeno spíše učitelům a studentům 
 
Daltonský plán
Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Daltonský plán jako výzva. Praha, Strom 1998.
Wenke H., Röhner R.:Ať žije škola. Brno: Paido, 2000.
Hrubá, J.: Dalton - jedna z možných cest (Učitelské listy č.9/1998-1999)
 
Zdravá škola
Svobodová Jarmila: Zdravá škola včera a dnes. Paido, Brno 1998.
Havlínová, Kopřiva, Mayer, Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Portál, Praha 1998.
Havlínová, Vildová: Co to je, když se řekne : Škola podporující zdraví, SZÚ 1999.
Havlínová, M., Kolář, M.: Sociální klima v prostředí základních škol (Učitelské listy č.8/2001-02)
časopis Ratolest - čtvrtletník (objednávky: PhDr. Pavel Kopřiva 76845 Rusava 203)
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková