Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
První laboratorní škola v ČR se představila rodičům a dětem

V zajímavých prostorách studentského divadla JAMU na Orlí byla poprvé představena ukázka práce laboratorní školy LABYRINTH Brno. Ačkoliv nezávislých škol přibývá, LABYRINTH je projekt v ČR doposud ojedinělý. Stojí za ním „vícechapadlový“ vzdělávací projekt Open School Space, roli univerzitního partnera na sebe vzala Masarykova univerzita. Zápis proběhne od 25. do 27. 1. 2016 v prostorech Pedagogické fakulty MU (Poříčí 31). 


Laboratorní škola LABYRINTH je první laboratorní školou v ČR. Ve světě už existuje síť vzájemně spolupracujících škol tohoto typu. Laboratorní školy jsou založeny na úzké spolupráci základních škol a univerzit. Principem vzdělávání je zde symbióza jednotlivců a institucí, které do vzdělávání vstupují a mohou ho obohacovat. Cílem je kvalitní vzdělávání postavené na participaci všech zúčastněných, zejména dětí. Laboratorní škola LABYRINTH je součástí IALS, Mezinárodní asociace laboratorních škol, spolupracuje s univerzitními pracovišti, neziskovými organizacemi, kulturními institucemi i firmami. 

Co jsou laboratorní školy: Laboratorní školy se snaží přibližovat vzdělávání co nejvíce praktickému životu a motivovat žáky k celoživotnímu učení. Takový přístup je efektivní právě tehdy, když škola umožňuje rychlejší transfer témat z oblasti vzdělávání do praxe, zapojuje do vzdělávání odborníky, ukazuje, že vzdělávání je všudypřítomné a jen je třeba ho využít. 
 

Co je Open School Space: Projekt Open School Space si bere za cíl posunout vzdělávání na úroveň odpovídající potřebám současnosti a doposud získaným znalostem o efektivním učení, a to nejen u dětí, nýbrž napříč generacemi. Projekt má více pilířů, škola LABYRINTH je jedním z nich. Dalšími pilíři je komunitní centrum, junior Hub a edustreet. V květnu 2016 uspořádá Open School Space první mezinárodní vzdělávací festival v ČR EduSpace. 

Břetislav Svozil, ředitel školy LABYRINTH a iniciátor projektu Open School Space, řekl: „ Představte si školu jako velké mraveniště. Z každého mraveniště​ vede řada cest, které směřují ke stejnému cíli. Některé jsou krátké, jiné plné zatáček a některé zase nesmírně dlouhé. Díky systému podpory, individualizace a diferenciace výuky si každé dítě v naší škole najde svoji cestu a roli a společně vytváříme komunitu, která funguje na vzájemné spolupráci, dobré komunikaci a soudržnosti. Vzdělávání pro budoucnost prostě vyžaduje změnu myšlení a otevřenost novým přístupům.“ 

Jak se žije v mraveništi: Ukázková hodina školy LABYRINTH v brněnské JAMU 


  
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková