Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Montessori třída po sedmi měsících školní práce
​Děti ve třídě s výukou pedagogiky podle Marie Montessori mají za sebou prvních sedm měsíců výuky. Nastal čas ohlédnout se za dosaženými výsledky a zeptat se rodičů žáků, jestli jsou s výukou dětí spokojení. Paní Jolana Končáková, učitelka Montessori třídy, položila rodičům několik otázek prostřednictvím dotazníku. Na otázky odpověděla většina rodičů, a tak jsme mohli dosavadní období školní práce vyhodnotit. Vznikla tak zajímavá mozaika názorů, poznatků a připomínek:
 
V čem výuka podle M.M. splnila Vaše očekávání a v čem je předčila?
 
Rodiče oceňují, že děti mají velkou chuť k práci, jsou pozitivně naladěny k získávání nových poznatků, a v důsledku toho pokračují vpřed mílovými kroky. Schopnosti dětí jsou rozvíjeny nenásilně a přirozeně. „Dcera je z vyučování nadšená. Nestalo se, že by se do školy netěšila.“ „Líbí se mi rozvíjení komunikačních dovedností dětí. Vždy mají možnost vyjádřit svůj názor, aniž by se bály špatné zpětné vazby. Jsou vedeny ke vzájemnému respektu.“ „Děti samy cítí, jak je pro jejich koncentraci důležitý klid při práci.“ „Dítě pracuje samostatně ve svém vlastním tempu bez porovnávání s ostatními dětmi.“ „Sledujeme, jak se rozšířil obzor znalostí a zájmů našeho dítěte.“
 
Čeho jste se báli před začátkem školního roku?
 
V Montessori třídě jsou spojeny děti dvou ročníků, prvňáčci a druháci. Z toho také plynuly největší obavy rodičů. Nebudou se děti navzájem rušit? Nebude ohroženo jejich soustředění? Po sedmi měsících společné výuky se rodiče shodli v názoru, že jejich obavy se nenaplnily. Naopak spolužití dvou ročníků vnímají velmi pozitivně. Děti si navzájem pomáhají a motivují se k dalšímu učení. Mladší touží získávat poznatky, které ovládají ti starší. Důsledkem je rychlé nabývání a upevňování znalostí a dovedností. Dále se rodiče obávali toho, že děti budou zneužívat nabízené volnosti. Děti volnost skutečně mají, ale tato volnost je řízená, má jasná pravidla. Ve třídě není chaos, ale řád. Děti se učí zodpovědnosti za svou práci, za dodržení povinností a splnění úkolů. Tento styl výuky děti vybaví do dalšího života kladným přístupem k učení a poznávání všeho nového. Rodiče doslova napsali: „Tak si představujeme výuku dítěte, jsme překvapeni tím, že přes tzv. volnější způsob učení jsou vidět velké pokroky.“ „Díky práci s pomůckami děti pochopí učivo mnohem lépe.“ „Děti jsou plné nadšení a chuti do práce.“ „Děti jsou vedeny k tomu, že práci si mohou volně vybrat, ale že se nejedná o práci nahodilou, ale předem promyšlenou a směřující k jasnému cíli.“ „Klade se důraz na samostatnost, děti jsou vedeny k tomu, aby se samostatně rozhodovaly a byly zodpovědné za svou práci.“ „Možnost volného výběru práce za dodržení dohodnutých pravidel motivuje dítě a navozuje chuť pracovat dál.“ Rodiče si také nebyli jisti, zda dětem nebudou chybět známky, protože v Montessori třídě jsou žáci hodnoceni slovně. Nyní jsou ze slovního hodnocení nadšení: „Jsme potěšeni obsáhlostí slovního hodnocení, které má pro nás velkou výpovědní hodnotu. Oceňujeme osobní přístup paní učitelky.“
 
V čem vidíte možné nedostatky? Co je třeba zlepšit či změnit?
 
Rodiče neshledávají žádné nedostatky. Uvítali by možnost posílení časové dotace anglického jazyka, větší užívání počítačů ve výuce a také každodenní přítomnost asistentky. V současné době mají žáci prvního a druhého ročníku povinnou výuku anglického jazyka jednu hodinu týdně. Tato skutečnost je dána Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Moderní škola – výuka Montessori, podle kterého jsou děti vzdělávány. Ve škole jsou dvě plně vybavené počítačové učebny s interaktivními tabulemi. Žáci prvního stupně je často využívají. Probíhá zde výuka českého jazyka, matematiky i angličtiny. Cílem školy je doplnit PC do každé třídy a zkvalitnit tak vyučování.
 
Skutečnost a mýty o pedagogice Montessori
 
Kolem pedagogiky podle Marie Montessori se vyrojila řada mýtů. Často se někteří domnívají, že děti pracují nahodile, nemají systém, mohou si dělat co chtějí, jsou rozmazlené a chybí jim řád. Na Montessori pedagogiku je někdy nahlíženo jako na něco experimentálního, cizího. Řada lidí má z neznámých věcí strach, trvají na starých metodách a postupech, nehledají nové cesty ve výchově a vzdělávání. Zapomínají, že nejen medicína, technika, ale i pedagogika a psychologie se rozvíjí a reagují na proměny společnosti. Lidé v naší zemi neměli řadu desetiletí možnost seznamovat se s novými trendy ve vzdělávání dětí. Nyní tuto možnost máme, stačí chtít dozvědět se víc, vyhledat informace, číst, ptát se. Společnost, do které naše děti vyrůstají, bude potřebovat samostatné a sebevědomé osobnosti dodržující pravidla a připravené k celoživotnímu učení. Vychovat takové dospělce je cílem každé školy, ale pedagogika Montessori má k této metě nejblíže.   Výsledky ankety rodičů na vzdělávání v první Montessori třídě nás velmi potěšily. Jsou pro nás motivací a důkazem, že pedagogika založená na principech Marie Montessori má ve Zlíně, městě s baťovskou tradicí modernosti a kreativity, budoucnost. Přejeme dětem a jejich rodičům, aby i nadále byli ve škole spokojeni a zažívali pocity radosti z poznávání a objevování nových věcí.  
 
Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková