Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Domácí vzdělávání – individuální přístup versus socializace

Když se před někým zmíním o domácím vzdělávání, často následuje reakce, že dítě přece potřebuje vrstevníky. Možná by stálo za to, zamyslet se nad problémem i z jiné strany.

 

Za pozornost jistě stojí následující otázky:
 
  • Na co že ty vrstevníky vlastně potřebuje?

  • Máte pocit, že v běžné škole probíhá nějaká přirozená socializace? Že se děti učí spolupracovat a diskutovat? V některých školách ano, ale jsou takové každému na dosah? (Teď pomíjím rodiny, které se kvůli škole přestěhují. Jsou i takové, ale jistě se shodneme, že změna bydliště, případně i zaměstnání, není řešením pro každého.) A napadá vás nějaká situace v běžném životě, kdy člověk spolupracuje jen s vrstevníky? Není pro nás naopak od věků přirozené sdružování s lidmi různého věku i zkušeností – například v rodině, v místě bydliště, v práci, v souvislosti s našimi zájmy? Ve zmiňovaných sociálních skupinách se přeci děti běžně ocitají ať už jsou vzdělávány doma nebo ve škole.

 
Pojďme na to raději z druhého konce – zkusme se zaměřit na to, jaké má domácí vzdělávání výhody:
 

• Učení může být přirozenou součástí dne – místo spojování stejných obrázků v učebnici můžeme párovat ponožky, můžeme počítat, kolik je třeba prostřít talířů a příborů, když táta je v práci, nebo naopak když má přijet babička s dědou, kolik korun bude stát nákup, nebo jízdenky na autobus atd. A k čemu je to dobré? Především, že dítě bezprostředně vidí, k čemu své znalosti a dovednosti potřebujeme. Vědomí smysluplnosti je jedna z nejdůležitějších podmínek vnitřní motivace.

• Rodiče uvádějí, že to, co by se dítě v běžné škole učilo celý den, zvládne doma za mnohem kratší dobu. Nemusí totiž opakovat s ostatními něco, co už dávno zvládá, nebo zbytečně nechápavě sledovat tabuli, pokud by mu něco uniklo. Nemusí nutně psát ani testy nebo absolvovat zkoušení. Protože učitel (obvykle matka) jednoho, nebo dvou dětí má dobrý přehled o tom, co dítě už pochopilo a co ještě nezvládá, takže poměrně snadno naváže přesně tam, kde dítě předchozí den skončilo.

• Velmi užitečným řešením se domácí vzdělávání stává v případě, kdy si jeden z rodičů může dovolit zůstat doma s dítětem chronicky nemocným, nebo jinak hendikepovaným.

• Pro mnohé rodiče je také důležité, že jsou upevňovány rodinné vazby, malému dítěti není předávána hodnotová orientace učitelky (pokud by byla v rozporu s hodnotovou orientací rodiny) a není ve věku, kdy by se jen těžko dokázalo bránit, vystaveno nebezpečí šikany, či setkání s drogami.

 
…………….
 
Vzdělávání dětí doma má počátky v 60. letech v USA a je legální ve všech zemích Evropské unie (kromě SRN). V ČR existuje společnost přátel domácí školy, která domácí vzdělávání prosazuje do českého právního řádu a hájí zájmy doma vzdělávajících rodin. Experiment povolený MŠMT ČR byl zahájen 1.9.1998. Učit děti doma je v ČR možné jen do páté třídy ZŠ a umožňují ho zatím 4 kmenové školy (dvě v Praze, jedna v Liberci a jedna v Ostravě http://www.bratrska.cz/ ) – v roce 2005 by měl začít platit zákon, podle nějž by mělo být domácí vzdělávání možné pod jakoukoli školou. Vzdělávající rodič by měl mít alespoň středoškolské vzdělání, má nárok na nějaké studijní materiály a metodickou podporu od školy v podobě konzultací. Na konci každého pololetí škola ověřuje jaký pokrok dítě udělalo.
 
Internetové stránky:
Učíme se doma - základní informace o domácím vzdělávání, zákony, adresy (i www) škol umožňujících domácí vzdělávání, odkazy na Asociaci domácího vzdělávání (která má na webu přihlášky a postup jak se do domácí školy zapojit), Společnost přátel domácí školy, Rodinné centrum Benjamin a další.
http://rodinnecentrum.milosrdni.cz/
 
Stránky matky dvou dětí, která se snaží o legislativní změny podporující domácí vzdělávání. Odkazy, argumenty, reakce politiků, články z tisku…
http://mujweb.cz/Skolstvi/arbesova/index.htm
 
Články o domácím vzdělávání od rodičů i odborníků na serveru Rodina.cz
 
Učitel s devíti třídami? – o kompetenci rodičů, Učitelské listy
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=100958&CAI=2149
 
Domů do školy – rozhovor s doma vzdělávající maminkou http://www.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=1065
 
Evaluace v domácím vzdělávání – hodnocení dětí v domácím vzdělávání http://epedagog.upol.cz/eped1.2002/mimo/clanek14.htm
 
Domácí škole přibylo dětí http://www.vuppraha.cz/index.php?op=media&mid=28
 
Domácí vzdělávání - 100+1 zahraničních zajímavostí http://stoplusjedna.newtonit.cz/stare/200222/so22a51a.asp
 
Možnosti domácího vzdělávání budou omezeny http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=1833
 
Domácí škola opět v ohrožení http://www.natia.cz/archiv/nta128.htm
 
Domácí vzdělávání - motivy a zkušenosti – výtah z diplomové práce http://www.aktivnistudium.cz/article.php?sid=1000009
 
Domácí škola neškodí! - sloupek T. Feřteka v Reflexu http://www.reflex.cz/Clanek25230.htm
Domácí vzdělávání nepatří do každé rodiny – rozhovor s ředitelkou kmenové školy v Reflexu http://www.reflex.cz/Clanek24338.htm
 
 
Literatura:
Bakončík, J.: Zkušenosti z domácího vzdělávání (Učitelské listy č.5/2000-2001)
Plaňanský, P.: Domácím školákům začíná pátý rok experimentu (Učitelské listy č.2/02-03)
Holt, J.: Jak se děti učí. Agentura Strom, Praha 1995*
Holt, J.: Proč děti neprospívají. Agentura Strom, Praha 1994*
*netýká se přímo domácího vzdělávání
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková