Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zážitky z prázdnin ve Zlínském kraji

V minulém školním roce pedagogové volného času Domu dětí a mládeže (DDM) a Středisek volného času (SVČ) ze Zlínska připravili, zajistili a zorganizovali na 300 táborů pro děti a žáky.

Celkem se táborů účastnilo víc jak 10 000 táborníků. Z hlediska personálního se účastníkům věnovalo přes 700 pedagogických pracovníků společně s externími pedagogickými pracovníky.  Jedná se o  tábory pobytové a příměstské pro děti různých věkových  skupin. Příjemné chvíle na táborech si užily i děti se zdravotním znevýhodněním.

O naše tábory mají zájem i děti a žáci z jiných měst.

Táborovou nabídku zveřejňujeme od pololetních prázdnin a veřejnost o ni projevuje obrovský zájem.

Programy jsou připravovány týmově tak, aby byly tematicky pestré, napínavé, zábavné, zároveň poučné a motivované příběhem. Zážitkovou pedagogikou táborníci získávají vědomosti z přírodních jevů či technických oblastí. Rozvíjí schopnosti pohybové, taneční, sportovní nebo například výtvarné.

Na táborech vznikají nová přátelství. Účastníci poznávají nová prostředí v přírodě, městech, vesnicích, na řekách, muzeích, hradech, zámcích či jiných zákoutích České republiky. Všichni vedoucí po celý tábor dětem zpříjemňují pobyt poutavým programem, vedou je k zodpovědnosti, soběstačnosti a správné komunikaci a postojům. Účastníci mají pocit sounáležitosti.

Děti přijíždí domů odpočaté a do nového školního roku vstupují s velkou dávkou energie. Všichni účastníci se rádi setkávají i po táborech. Někteří s plánem zase zažít něco fantastického, nového, neznámého a druzí s chutí pomoci pedagogům volného času na táborech v příštím roce. Společně jsme si spolu užívali příjemných prázdninových dnů.

Děkuji všem zaměstnancům DDM a SVČ, jak pedagogům interním, externím i nepedagogickým pracovníkům.

Poděkování vyjadřuji i rodičům, kteří nám děti svěřili.

Těšila nás četná poděkování ze strany rodičů.
Autor: Jiřina Kovářová
Vložil/a: Radka Dohnalová