Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Publikace k problematice extremismu
​Národní pedagogická knihovna Komenského a Ústav pro informace ve vzdělávání zpracovaly seznam publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k extremismu. Seznam je zpracovaný s ohledem na pedagogickou praxi, výchovu a vzdělávání.

 

Publikace k tématu extremismu ve fondu Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze

Národní pedagogická knihovna Komenského (http://www.npkk.cz/), Ústav pro informace ve vzdělávání (http://www.uiv.cz/
 
Action to combat intolerance and xenophobia in the activities of The council of Europe's. Council for cultural co-operation. 1969-1989 / Antonio Perotti
Strasbourg : Rada Evropy, 1991 -- 47 s. -- angličtina.
ISBN (brož.) 
 
Anarchismus : svoboda proti moci / Václav Tomek, Ondřej Slačálek
Praha: Vyšehrad (nakladatelství), 2006 -- 669 s. -- čeština.
ISBN 80-7021-781-2 (váz.)
 
Antidiskriminační právo / Sandra Fredman ; [přeložila Tereza Kodíčková]
Praha : Multikulturní centrum Praha, 2007 -- 209 s. -- čeština.
ISBN 978-80-254-1054-7 (brož.) 
Cože? Já, a rasista?

Praha: Multikulturní centrum Praha 2002 -- 31 s. -- čeština.
ISBN 80-238-8066-7
 
Člověk a jeho svět II. Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti / Josef Wolf
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000 -- 223 s. -- čeština.
ISBN 80-246-0099-4 
 
Demokracie ve stínu : extremismus, terorismus, fašismus, komunismus / Pavel Kotlán
Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003 -- 173 s. -- čeština.
ISBN 80-86572-07-2
 
Extremismus : řešení krizových situací / Štefan Danics
Praha: Triton, 2003 -- 62 s. -- čeština.
ISBN 80-7254-454-3
 
Lidská práva proti rasismu / Tatiana Machalová .../a kol./
Brno: Doplněk 2001 -- 263 s. -- čeština.
ISBN 80-7239-099-6 
 
Menšina, jazyk a rasizmus / Tove Skutnabb-Kangas ; [přeložila Zuzana Drábeková]
Bratislava: Kalligram, 2000 -- 299 s. ;. -- slovenština.
ISBN 80-7149-351-1 (brož.) 
 
Národ, národnost, menšiny a rasismus / David Čaněk
Praha: ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 -- 96 s. -- čeština.
ISBN 80-85241-94-3 (brož.)
 
Nová náboženství a sekty : Extremismus / [zpracoval Dušan Lužný ... et al. - titul: Nová náboženství a sekty [zpracoval kolektiv autorů z Ministerstva vnitra, Policejního prezidia ČR, MŠMT ČR - titul: Extremismus
Praha: Česko. 1999 -- 32 s. :. -- čeština. 
 
Pravicový extremismus a radikalismus v ČR / Miroslav Mareš
Brno: Barrister & Principal (nakladatelství), 2003 -- 655 s. -- čeština.
ISBN 80-86598-45-4
 
Představy společenství : úvahy o původu a šíření nacionalismu / Benedict Anderson ; [doslov Martin Procházka ; z anglického originálu ... přeložil Petr Fantys ; verše Josého Rizala ze španělštiny přeložil Miloslav Uličný]
Praha : Karolinum (nakladatelství) 2008 -- 274 s. ;. -- čeština.
ISBN 978-80-246-1490-8 (brož.)
 
Radikalismus a jeho projevy v současném světě : sborník z mezinárodní vědecké konference ARC-VŠPSV, 10.-11.5.2007 [v Kolíně / Vladimír Srb, Petra Hirtlová (eds.)]
Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2007 -- 336 s. ;. -- slovenština.
ISBN 978-80-86879-08-6 (brož.)
 
Rasismus - Stručná historie / George M. Fredrickson
Praha: BB art 2003 -- 157 s. -- čeština.
ISBN 80-7341-124-5
 
Rasismus a nacionalismus v současném životě : Informační příručka pro školy i veřejnost / Vyd. Karel Rýdl, Ivo Nezel 700
Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 1997 -- 224 s. -- čeština. 
 
Rasy a rasismus / Tomáš Dacík
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000 -- 74 s. -- čeština.
ISBN 80-7204-175-4
 
Současný politický extremismus a radikalismus / Jan Charvát
Praha: Portál (vydavatelství), 2007 -- 183 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7367-098-6 (brož.)
 
Tati, co je to rasismus? / Tahar Ben Jelloun ; [z francouzského originálu ... přeložili Anna a Erik Lukavští]
Praha: Nakladatelství Dauphin, 2004 -- 67 s. -- čeština.
ISBN 80-7272-049-X (brož.)
 
Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník / Tatjana Šišková, ed.
Praha: Portál (vydavatelství), 1998 -- 203 s. -- čeština.
ISBN 80-7178-285-8 (brož.)
 
Výchova k toleranci a proti rasismu : [multikulturní výchova v praxi] / Tatjana Šišková, ed.
Praha : Portál (vydavatelství), 2008 -- 273 s. ;. -- čeština.
ISBN 978-80-7367-182-2 (brož.)
 

Články v časopisech k tématu extremismus v databázi NPKK

Autoritativní osobnost a rasismus / [Authoritative personality and racialism] /  Tomáš Novák -- čeština -- Lit.2
In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Roč. 8, č.4 (2002), s.18-19. 
Rasové a národnostní předsudky mívají kořeny ve zkreslených informacích, rigidních postojích a vlastní slabosti. Rozumná a omezující autorita, charakteristika autoritativní osobnosti. Rasové a národnostní předsudky v našíspolečnosti, problémy smíšených manželství.
 
Budou rodiče platit za etnicky "čistou" školu? / [Will parents pay for ethnically "clean" school?] /  Bohumil Kartous – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 55, č. 4 (2008), s. 18. 
Co přinese globalizace českému školství? Příklady řešení globalizace ve vyspělých evropských zemích. Škola by měla sehrát významnou roli v otázkách xenofobie a multikulturní výchovy. Na školách s větším počtem etnicky odlišných žáků hrozí riziko segregace.
 
Cože? Já, a rasista? / [What? Me, and racist?] /  Božena Bednářová – čeština
In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.1 (2004), s.11. 
Náměty pro práci s komiksem "Cože? Já, a rasista?" (vydalo Multikulturní centrum Praha). V brožuře komiksů jsou uvedena nejdůležitější témata spojená s rasismem, jeho rozpoznáváním, projevy a prevencí. Text článku informuje o semináři, ve kterém se učitelé seznamovali s různými metodami práce s touto pomůckou zaměřenou na multikulturní výchovu.
 
Dovedu to pochopit? : [Can I grasp it?: "People In Straights" public organization issues another teaching material for multicultural education] / Člověk v tísni připravil nový materiál pro výuku multikulturní výchovy / Václav Zeman – čeština
In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 14, č. 3 (2008), s. 13-15. 
 
Informace o novém učebním materiálu společnosti Člověk v tísni zaměřeném na výuku multikulturní výchovy. Materiály vycházejí z výzkumu, který proběhl v r. 2007 na českých školách a zabýval se vztahem k některým skupinám obyvatel (Romové, východoevropané, Vietnamci, Afričani, mentálně postižení, drogově závislí, prostitutky a prostituti apod.). Názory mladých lidí korespondují s názory celé společnosti a v rámci prevence konfliktů je nezbytné tento problém řešit například formou intenzivní multikulturní výchovy. Nový učební materiál (připraven v rámci vzdělávacího programu Varianty) - projekt "Dovedu to pochopit?" (příručka a CD-ROM) - zpracovává pět témat: holocaust a neonacismus, život v ghettu, migrace, mezináboženská tolerance a nesnášenlivost v hudbě. Článek je doplněn ukázkou zpracování modelového semináře na téma Mezináboženská tolerance.
 
Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2007. [Information on the issue of extremism on the territory of the Czech Republic in 2007] /  Část 1 / Ministerstvo vnitra ČR – čeština

In: Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy -- ISSN 1213-8584 -- Roč. 2009, č. 1 (únor) (2009), s. 13-15, 18-25. 
Vymezení pojmu extremismus. Stručná charakteristika extremistické scény v ČR (jak pravicové, tak levicové). Trestná činnost mládeže s extremistickým podtextem, nejzávažnější případy z hlediska Policie ČR (statistické údaje), legislativa vztahující se k extremismu, prevence.
 
Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2007 / [Information on the problem of extremism on Czech Republic's territory in 2007] /  Část 2 Ministerstvo vnitra ČR. – čeština

In: Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy -- ISSN 1213-8584 -- Roč. 2009, č. 5 (květen) (2009), s. 9-15, 18-21. 
Druhá část článku se zabývá druhy a typy extremismu v České republice, trestnými činy mládeže s extremistickým podtextem, prevencí extremismu, legislativou vztahující se k extremismu a mezinárodní spoluprací v boji proti extremismu. 
 
Krvavá pohádka o neskutečném snu / [The bloody fairy tale about an unreal dream] /  Jakub Hučín -- čeština -- Lit.3
In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Roč. 6, č.6 (2000), s.8-11. 
 
Rozbor společenského a politického extrémismu. Společenské příčiny extrémismu, reakce na neutěšenou situaci ve společnosti. Extremismus je nejen příslušnost k určité skupině, ale především pojetí života, postoj k člověku a ke společnosti. Integrativní funkce vůdce.
 
Levicově extremistická scéna a zvláštní subkultury s projevem extremismu / [Subcultures of extremism] /  Jitka Pokorná – čeština
In: Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání -- [CZ] -- , č.2 (2003), s.19-22. 
 
Levicový extremismus v ČR: Československá anarchistická federace, Federace sociálních anarchistů, antifašistická akce, neobolševické a tzv. všeslovanské skupiny či organizace. Extremismus v projevu některých subkultur: squatting, graffiti, fotbalový "hooliganismus". 
 
Mediální výchova v odborném školství / [Medial education in vocational schools] /  Maria Bezchlebová – čeština
In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č.9 (2003), s.23. 
 
Informace o kurzu Mediální výchova v odborném školství, který v rámci dalšího vzdělávání učitelů vypracoval a nyní také realizuje Národní ústav odborného vzdělávání. Mediální výchova je důležitá především pro učitele občanské výchovy v učňovském školství. Právě učňovská mládež je nejvíce zasažena rasistickými, neofašistickými a jinými intolerantními názory a postoji, k jejichž eliminaci by měla mediální výchova směřovat.
 
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže [Minister of Education's methodical instruction to the prevention of socially pathological phenomena at children and youth] /  -- čeština
In: Věstník MŠMT ČR -- [CZ] -- Roč. 56, č.10 (2000), s.13-17. 
 
Oblasti prevence - drogová závislost, alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, virtuální drogy, patologické hráčství, záškoláctví, šikanování, vandalismus aj. formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus. Minimální preventivní program, hlavní aktivity. Instituce v systému prevence. Zabezpečení účinného fungování systému prevence. Kritéria pro výběr preventivního programu realizovaného právnickou n. fyzickou osobou. 
 
Pedagogický výzkum vybraných otázek multikulturního vzdělávání / [Educational research of selected problems in multicultural education] /  Hana Lukášová, Martina Rozsypalová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16
In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 [CZ] -- Roč. 57, č. 3 (2007), s. 251-262. 
 
Multikulturní výchova a její teoretická východiska jsou velice aktuálním tématem současných diskusí. Před zavedením multikulturní výchovy jako průřezového tématu do základního vzdělávání byl v ostravském regionu v roce 2002 realizován výzkum zaměřený na zmapování základních občanských postojů žáků 5. ročníku základní školy. Do českého jazyka byl přeložen původně v portugalštině zpracovaný dotazník, který byl v průběhu výzkumu předložen žákům škol ve velkých i menších obcích. Z výsledků lze vysledovat především izolovanost ostravského regionu v evropském prostoru a poněkud xenofobní přístup, který žáci ve středním školním věku mimo jiné reflektují ve svých odpovědích.
 
Průzkum: mládež nemá ráda Romy / [Opinion poll: young people dislike Romanies] /  Jana Machálková – čeština
In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 8.IV. (2004), s.4. 
 
Nedávné šetření mezi 4400 středoškoláky z celé ČR ukázalo, že téměř 1/3 z nich si myslí, že Romové nepatří do Česka. Více než 50 by si v žádném případě nevybralo Roma za partnera. Žít s Romem v domě vzbuzuje nepříjemné pocity u 3/4 středoškoláků. 73 mládeže si myslí, že Romové jsou líní pracovat, 38 zase, že vzdělávat  Romy je obtížné, 92 je přesvědčeno, že Romové jen zneužívají sociální dávky. Toto xenofobní myšlení mládeže si odborníci nedovedou vysvětlit.
 
Připravenost studentů pedagogických fakult v České republice na výchovu proti
rasismu / [The preparedness of students from faculties of education in the Czech Republic for anti-racist education] /  Martina Cichá -- čeština -- lit.33
In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.1 (2002), s.76-89. 
 
Úkolem pedagogů je vzdělávat a vychovávat žáky proti rasismu, společenskému jevu, který je nebezpečný v jakékoliv podobě. To znamená poskytovat žákům a studentům dostatek informací o odlišných lidech a jejich kulturách a také formovat u nich žádoucí postoje k cizím etnikům. Úkolem pedagogických fakult by tedy mělo být připravit učitele i na tento náročný úkol. Za tímto účelem byl proveden dotazníkový výzkum na čtyřech pedagogických fakultách v České republice a jeho výsledky použity jako východisko pro zformování požadavků na cílenou a komplexní přípravu studentů našich pedagogických fakult na "výchovu proti rasismu".
 
Skinheads. Ozvěna doby? / [Skinheahs. Echo of the era?] /  Miroslav Mareš ; [Red.] David Daniel – čeština
In: Bariéry -- [CZ] -- , č.3 (2001), s.20. 
 
Hnutí skinheads existuje v ČR už od 80.let 20.století jako výraz protestu, odcizení a frustrace části mladých mužů a jejich touhy po seberealizaci. Později příklon k propagaci kultu násilí, fašismu, rasové nesnášenlivosti atd. Od r.1994 byla v ČR zaregistrována řada sdružení a spolků skinheads (Národní aliance, Vlastenecká fronta, Národně sociální blok atd.). Článek se snaží odpovědět na otázku, kdo jsou tito lidé, a proč jejich sdružení mají registraci.
 
Strategie boje proti extremismu [Strategy of the struggle with extremism] /  -- čeština
In: Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy -- ISSN 1213-8584 -- Roč. 2010, č. 2 (únor) (2010), s. 9-15. 
 
Extremismus je a bude vždy součástí společnosti. Jeho ideologie dokáže těžit z jakýchkoli společenských a hospodářských nedostatků, ze zatěžkávajících období pro občanskou veřejnost. Článek seznamuje se současnou koncepcí boje proti extremismu v České republice. Jedním z konkrétních úkolů je podpora dalšího vzdělávání pedagogů základních a středních škol v oblasti výchovy proti extremismu, rasismu a xenofobii.
 
Školní výuka a politický extremismus / [School Education and Political Extremism] /  Miroslav Mareš, Josef Smolík -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 20, č. 2 (2010), s. 40-54. 
 
Článek se zabývá rolí školní výuky v rámci politiky proti politickému extremismu a popisem různých forem pedagogických aktivit na tomto poli. Objasňuje roli pedagogických aktivit ve vládní Strategii boje proti extremismu a v postupech proti extremismu na různých úrovních. Analyzuje specifický vztah dětí a mládeže k extremismu. Jeho hlavním cílem je přehled možných přístupů k řešení problematiky extremismu ve školském systému.
 
Unie Comenius opět řeší evropský projekt / [Unie Comenius solves again  European project] /  Vladimír Přívratský – čeština

In: Unie Comenius [Tištěný text] : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 17, č. 29-30 (2009), s. 14-15. 
Informace o projektu financovaném Evropským sociálním fondem a zaměřeném na jedné straně na toleranci, vstřícnost a pomoc, na druhé proti xenofobii, rasistickému smýšlení a projevům šikany, které se objevují v české společnosti. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt v České republice řeší skupina členů UC vedená autorem této informace. Má pomoci zvláště při navazování dobrých vztahů mezi Čechy a přistěhovalci, hlavně těmi, kteří mají odlišnou barvu pleti a přicházejí z oblastí s odlišnou kulturou. 
 
Výchova k toleranci / [Education to toleration] /  Dušan Ondrušek, [Autor interview] Jana Straková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2008), s. 3-4. 
 
Informace o náplni činnosti organizace Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) a o příručce pro učitele vydané pod názvem Výchova k toleranci a demokracii. Předcházení konfliktům a jejich řešení – rozvíjení potřebných dovedností, komunikačních schopností apod. Aktivity PDCS v oblasti školního vzdělávání. Tréninky pro učitele a inspektory. Výchova k toleranci jako forma prevence konfliktů - rasismus, xenofobie, antisemitismus apod. jako nejdůležitější oblasti zájmu PDCS. Obsah, formy a metody výchovy k toleranci. V příloze tohoto čísla časopisu (Zelené stránky) jsou uvedeny ukázky aktivit obsažených ve výše uvedené příručce.
 
Začíná třetí kolo projektu Svět očima dětí / [The third round of World in Children's Eyes project has been kicked off] /  Marie Masaříková – čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 [CZ] -- Roč. 109, č. 4 (2006), s. 22. 
 
Preventivní projekt Svět očima dětí, který organizuje Ministerstvo vnitra ČR, se tentokrát zaměřilo na oblast - trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Věková hranice trestní odpovědnosti dětí se snížila na 14 let, ale mnohé děti nevědí, co z toho vyplývá. Projekt probíhá od ledna do května 2006 ve formě soutěže. Soutěžní téma je pro všechny základní školy stejné: Trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Okruhy soutěžního tématu: extremismus, Divácké násilí, Gamblérství, Návykové látky, Týrání, sexuální zneužívání, Přestupek, trestný čin. Bližší informace na uvedené internetové adrese.
 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Tomáš Bohm