Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vztah Čechů k vybraným národnostem
Výsledky průzkumu, který v roce 2007 realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění.
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, Praha 1
Tel./fax: 286 840 129
e-mail: marketa.skodova(at)soc.cas.cz
http://cvvm.soc.cas.czTisková zpráva
 
Vztah Čechů k vybraným národnostem
 
Technické parametry
 • Výzkum: Naše společnost 2007, v07-12

 • Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

 • Termín terénního šetření: 3. 12. – 10. 12. 2007

 • Výběr respondentů: Kvótní výběr

 • Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání

 • Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad

 • Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let

 • Počet dotázaných: 1056

 • Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem

 • Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník

 • Otázky: Ov.12

Zveřejněno dne: 31. ledna 2008
Zpracovala: Markéta Škodová

 


V prosincovém šetření zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. vztah českých občanů k vybraným národům a národnostem(1). Respondentům byl předložen seznam čtyřiadvaceti národností, které měli podle své přízně k nim hodnotit na sedmibodové škále, kde 1 znamenalo „velmi sympatičtí“ a 7 „velmi nesympatičtí“. Výsledky šetření spolu s časovým srovnáním shrnuje tabulka.

 

 

Dotázaným jsou nejsympatičtější Češi samotní (vážený průměr 1,64) a Slováci (vážený průměr 1,98). Na dobré úrovni (2,0 – 3,0) je také vztah k Francouzům, Švédům, Angličanům, Rakušanům a Řekům. O něco horší vztah (3,1 – 4,0) vyjadřují lidé k národnosti polské, japonské, maďarské, americké, německé, litevské a indické. Málo přízně (4,1 – 5,0) deklarovali dotázaní Rusům, Srbům, Ukrajincům, Izraelcům, Číňanům, Turkům a Kurdům. Nejhůře jsou hodnoceni Afghánci, Palestinci a Iráčané (vážený průměr vyšší než 5,1).
 


 
Z časového srovnání vyplývá, že deklarovaný vztah Čechů k vybraným národům a národnostem nedoznal v uplynulých pěti letech výraznějších změn.

Nejvíce nerozhodní byli respondenti při artikulování svého vztahu ke Kurdům – téměř čtvrtina (24 %) zvolila v tomto případě odpověď „nevím“. 15 až 17 procent dotázaných pak nedokázalo vyjádřit svůj vztah k Litevcům, Indům, Afgháncům a Iráčanům.
Srovnání na základě sociodemografických charakteristik neukázalo významnější rozdíly v odpovědích.

1) Otázka: „Jak byste pomocí této karty označil svůj vztah k lidem těchto národů a národností? Jednička znamená, že jsou Vám velmi sympatičtí, sedmička velmi nesympatičtí. a) Indové, b) Angličané, c) Rakušané, d) Afghánci, e) Řekové, f) Číňané, g) Palestinci, h) Češi, i) Francouzi, j) Izraelci, k) Japonci, l) Litevci, m) Němci, n) Poláci, o) Američané, p) Rusové, q) Turci, r) Srbové, s) Slováci, t) Kurdové, u) Švédové, v) Ukrajinci, x) Maďaři, y) Iráčané.“


Autor:  
Vložil/a: Tomáš Bohm